Pinksternoveen – dag 7

donderdag 25 mei 2023

Dag 7 – Gebed om trouw

In de 2e brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica lezen we: Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.’ 
(2 Tes 3, 5)

We worden opgeroepen standvastig trouw te zijn aan Christus. Wie geënt blijft op Christus, zal in Gods liefde blijven. Wie zich losmaakt van Christus loopt het gevaar deze liefde te verliezen.
Trouw is genade én keuze. Wie leeft in overgave aan de Heer zal de genade van trouw ontvangen. Maar er moet ook gekozen worden; en wel in vrijheid. In de keuze tot trouw tonen we onze liefde voor God. Keuze en genade zijn broer en zus die onafscheidelijk van elkaar, de richting van ons leven bepalen.
Moge de heilige Geest ons binnenleiden in het feest van Christus’ trouw.
En als we ontrouw zijn geweest, in het klein of in het groot, laten we ons dan werpen in Gods barmhartigheid, want Gods trouw bestaat er juist in dat Hij ons nooit loslaat, maar altijd opnieuw bereid is ons in Christus in Hem op te nemen. Zo is God. Dat is liefde.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons hart met standvastige trouw aan Christus. Geef ons die innerlijke gloed die ons brengt in diepe overgave aan Hem. Moge Hij alzo onze metgezel zijn in het leven, onze goddelijke vriend, de spirit van ons bestaan, de ziel van ons gebed. Help ons trouw te zijn, zodat Gods liefde gevierd kan worden.
Kom heilige Geest.
Amen.