Pinksternoveen – dag 8

vrijdag 26 mei 2023

Dag 8 – Gebed om zachtmoedigheid

Paulus schrijft aan de christenen van Efeze: ‘Wees steeds bescheiden en zachtmoedig.’ (Ef 4, 2a)

Wie zachtmoedig is, is tegelijk zacht én moedig. Het is de ander tegemoet treden met een warme mildheid, met vriendelijkheid, maar tegelijk met een moedig hart, een hart dat zich gezonden weet in en door Christus. Het gaat hier over een goedhartigheid als gevolg van je gehechtheid aan de Heer.
Wie zachtmoedig in het leven staat is barmhartig en vergevingsgezind voor ieder ander. Hij laat de ander niet los, verwerpt nooit, en laat zich niet leiden door oordeel. Enkel de liefde is zijn drijfveer, die hem stuwt naar de ander, hem omhelzend in zijn broosheid; zorgend en nederig, zacht en moedig.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
beadem ons hart met de gloed van zachtmoedigheid. Mogen wij nederig en vastberaden, geleid door Gods barmhartigheid, de ander tegemoet treden, altijd erop uit zijnde Gods goedheid te zijn omwille van de ander.
Maak ons zacht en moedig van hart, de liefde vierend in elk samenzijn.
Kom heilige Geest.
Amen.