Pinksternoveen – dag 4

maandag 22 mei 2023

Dag 4 – Gebed om geduld

In de tweede brief van Petrus lezen we: ‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’  (2 Petr 3, 9)

Wie bemint, heeft geduld met zijn geliefde. Want hij heeft maar één verlangen: dat zijn geliefde bij hem is, dat ze één zijn, voor altijd. Zo is God voor ons. Hij is geduldig, diep verlangend naar elk mensenkind, dag na dag.
Wat Hij vraagt is: inkeer, overgave, toevertrouwen, wegsmelten in Hem. Om, gehecht aan Christus, zijn liefde te worden; steeds meer, steeds inniger.
Laten we dankbaar zijn om Gods geduld.
En laten we op onze beurt, vanuit zijn liefde, ook geduldig zijn naar elkaar toe, en naar ieder mens.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
neig ons hart in Christus, opdat we Gods liefdevol geduld niet op de proef stellen, maar juist ingaan op zijn uitnodiging ons aan Hem in Christus te schenken.
Blaas het stof van onze ziel, maak ons verlangen in God te leven fris en blij, help ons te springen in zijn barmhartigheid.
Opdat wij, vervuld van Hem, gehecht aan Christus, beeld en gelijkenis mogen worden van zijn goedheid voor ieder mensenkind.
Kom heilige Geest.
Amen.