Pinsternoveen – dag 6

woensdag 15 mei 2024 – Gebed om goedheid

In de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven.’ (Ef. 4, 32a)

In goedheid voor elkaar tonen we de goedheid van God voor de mensheid. Het is voortdurend oog en hart hebben voor de naaste, hem ontvangen alsof Christus zelf tot ons komt die zegt: ‘Ik heb dorst’.
Het is ingaan op het appel van de naaste die oproept tot liefde.
Het is, doorheen de gave van de naaste, het beste in jezelf naar boven laten komen.
Goedheid valt doorgaans niet op. Ze flikkert niet maar gloeit van binnenuit. Ze is bescheiden en rustig, gericht op de zorg voor de ander.
Beschaving is goedheid zijn, haar doorgeven en tot haar oproepen.
Het zal ons tot een gemeenschap maken die beantwoordt aan haar diepste roeping: beeld en gelijkenis zijn van haar Schepper.

Laten we bidden

Heilige Geest,
stuw ons naar de naaste
met de goedheid van God,
opdat wij in zorg voor elkaar
Hem mogen belichamen.
Mogen wij in evangelische eenvoud
ingaan op het appel van de ander
zodat Gods liefdeslied nooit moge verstommen.
Voer ons in de liefde van de Heer.
Kom heilige Geest.
Amen.

Naar de gebeden van de voorbije dagen