Pinsternoveen – zaterdag 30 mei 2020

Gebed om zelfbeheersing

Bij Paulus aan de Galaten lezen we: ‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’ (Gal. 5, 16)

Zelfbeheersing heeft te maken met jezelf in toom houden wat betreft persoonlijke begeerten van allerlei aard die je uiteindelijk wegtrekken van de weg die je te gaan hebt, woeste innerlijke driften die je verwijderen van God, bepaalde neigingen die je doen scheiden van Gods liefde. Ach, op een of andere manier vechten we allen dagelijks die kleine oorlogjes uit diep in onszelf.
We kunnen deze strijd aangaan vanuit een soort eigen krachtpatserij, de wapens opnemend tegen al die demonen die denken ons te kunnen verwijderen van God. Op deze wijze proberen we onszelf te redden.
Paulus spoort ons aan een andere manier aan te wenden. ‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’
En gelijk heeft hij. De heilige Geest zal ons wenden naar Christus. Hij zal onze verlangens neigen naar Hem die ons in zich zal opnemen om deelgenoot te worden aan zijn zuivere liefde. Christus zal ons de genade verlenen hierin te mogen en te kunnen groeien.
Laat we stoppen met onszelf te willen redden, maar laten we het roer uit handen geven, en wel aan de heilige Geest. Moge zijn gloed ons ten diepste genezen, opdat we Gods liefde mogen worden; in Christus.

Laat ons bidden …

Kom heilige Geest,
vervul ons met uw gloed, opdat we blij en beheerst door het leven mogen gaan. Doe ons verlangen naar Christus, neig ons in Hem, opdat onze liefde zuiver moge zijn; naar God en medemens.
Kom heilige Geest.
Amen.