‘Probeer in de droefheid het hart van Christus te vinden’

In zijn catechese over de onderscheiding tijdens de algemene audiëntie van 16 november 2022 sprak de paus over de betekenis van de droefheid.

Geliefde broeders en zusters, goedendag, welkom!

Vandaag hernemen de catechese rond het thema onderscheiding. We hebben gezien hoe belangrijk het is, om geen overhaaste beslissingen te nemen,  te lezen wat zich binnen in ons afspeelt op het ritme van de emoties van het ogenblik en spijt te betonen wanneer het te laat is. Het komt erop aan te lezen wat gebeurt en daarna beslissingen te nemen.

Schok van de ziel

In deze zin kan de geestelijke toestand van droefheid, wanneer alles in het hart duister en droef is, een gelegenheid tot groei zijn. Immers, als er niet wat onvoldaanheid is, wat heilzame droefheid, een gezond vermogen om eenzaam te zijn en bij onszelf te vertoeven zonder te vluchten, dan lopen we het gevaar aan de oppervlakte van de dingen te blijven en nooit contact te maken met de kern van ons bestaan. Droefheid veroorzaakt een schok van de ziel: als iemand bedroefd is voelt dat aan als een geschokt worden, het houdt wakker, bevordert waakzaamheid en nederigheid en behoedt ons voor de wind van de grillen. Het zijn onmisbare toestanden om in het leven vooruit te gaan en dus ook in het geestelijk leven. Een volmaakte, maar ‘ascetische’ gelijkmoedigheid, zonder gevoel, maakt ons onmenselijk.