‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.’

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder de tekst voor deze maand april.

“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.” Kolossenzen 3:2

Paulus, die in Rome in de gevangenis zit, hoort over onenigheid in de christengemeeschap van Kolosse en schrijft dan een brief aan deze gemeenschap: “Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God” (Kol. 3:1-3).

Met andere woorden: Paulus nodigt uit om tegenstellingen te overwinnen door alle gedachten te richten op Christus die uit de doden is opgestaan. Ook wij zijn in de doop gestorven en verrezen in Christus. Ook wij kunnen dit nieuwe leven beleven. En daarin is geen plaats om in tegenstellingen te blijven steken.

“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.”

Het is duidelijk dat het niet altijd lukt. Maar we hoeven niet ontmoedigd te raken en kunnen tijdens heel de reis van ons leven telkens opnieuw proberen om onze aandacht naar boven te richten, naar de dingen van God. Christus bracht het leven van de hemel naar de aarde. Zijn opstanding is het begin van de nieuwe schepping, van een nieuwe mensheid. Als we ervoor kiezen het Evangelie te leven, kiezen we ervoor om onze mentaliteit op een ander spoor te zetten. Dat is niet altijd volgens de logica en de doelstellingen van de wereld waarin we leven. Sterker nog, de logica van het Evangelie bevrijdt ons van allerlei conditioneringen, geeft ons een zekere radicaliteit. We zullen zien dat dan ook de dingen van de aarde nieuw worden. Want sinds de hemel de aarde heeft aangeraakt met de menswording van de Zoon van God, is alles nieuw geworden. (1)

“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.”

Wat moeten we verstaan onder ‘wat boven is’? Chiara Lubich schrijft: “Van boven komen al die waarden die Jezus op aarde heeft gebracht en waaraan zijn leerlingen te herkennen zijn. Dat zijn: liefde, onderlinge harmonie, vrede, vergeving, oprechtheid, zuiverheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Dat zijn al die deugden en rijkdommen die het Evangelie ons biedt. Daarmee en daardoor kunnen christenen leven als mensen die met Christus zijn verrezen. En hoe kun je je hart verankerd houden in de hemel, terwijl je midden in de wereld leeft? Het betekent dat je jezelf laat leiden door de gedachten en gevoelens van Jezus. Zijn innerlijke blik was altijd gericht op de Vader, en zijn leven was op elk moment een weerspiegeling van de wet van de hemel, de wet van de liefde.” (2)

“Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.”

Moedige christenen stellen zich midden in de wereld waarin zij leven open voor het nieuwe leven van Pasen. Je kunt zeggen: echte christenen zijn vrouwen en mannen die niet van de wereld zijn (3), maar die in de wereld leven met al haar moeilijkheden. Dit is ook wat er over de eerste christenen werd gezegd: “Zij wonen op aarde, maar zij zijn burgers van de hemel. Daarom zijn zij in de wereld zoals de ziel is in het lichaam.” (4)

We kunnen denken aan de moedige keuze van een werknemer uit Brazilië die besloot een collega te helpen die net was ontslagen. Hij vertelt: “In de fabriek deelden ze ontslagbrieven uit. Eén ervan was bestemd voor George. Omdat ik wist hoe krap hij bij kas zat, stelde ik hem voor om samen naar het personeelsbureau te gaan. Ik zei tot het hoofd: ‘Luister, ik ben er beter aan toe dan George, want mijn vrouw heeft ook een baan. Ontsla mij maar in plaats van hem.’ De baas beloofde de zaak te bekijken. Hij was verbaasd, en George niet minder. George omhelsde me met tranen in de ogen. Al gauw bleek dat het verhaal de ronde deed. En ik hoorde dat twee andere werknemers, die min of meer in dezelfde situatie zaten als ik, ook hadden aangeboden hun plaats aan te bieden. Het management werd voor een moeilijke keuze gesteld. Uiteindelijk besloten ze om de criteria voor het bepalen van ontslagen te heroverwegen.” (5)

Patrizia Mazzola en het team van het Woord van leven

(1) Vgl. 2 Kor. 5:17: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”
(2) Chiara Lubich, Woord van leven van april 2001.
(3) Vgl. Joh. 15:18-21.
(4) Uit de Brief aan Diognetus, een van de Apostolische Vaders, tussen 150-200 n. Chr.
(5) Ervaring van de site www.focolare.org.

Bron: Focolarebeweging