Sant’Egidio: ‘Alleen kan je het niet redden!’

Naar aanleiding van de dag van nationale rouw (gisteren) en de nationale feestdag (vandaag) in België, lanceert Sant’Egidio een oproep voor meer solidariteit.

In een bericht naar aanleiding van de dag van nationale rouw en de nationale feestdag legt Sant’Egidio een link tussen de coronapandemie, de overstromingsramp en vluchtelingen en de polemiek over een eventuele regularisatie van mensen zonder papieren. Hoe verschillend ook, deze uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, vertonen een gelijkaardig patroon, stelt de Sint-Egidiusgemeenschap vast. Alle hebben een grensoverschrijdend karakter; alle treffen ze potentieel iedereen, maar de meest kwetsbaren het eerst; en het antwoord op alle drie is te vinden in solidariteit en creatieve innovatie.

De watersnood van vorige week maakte niet alleen in ons land vele slachtoffers, maar ook buurlanden als Duitsland en Nederland.

Meest kwetsbare mensen

Sant’Egidio heeft opgemerkt hoe snel massale solidariteit op gang kwam en verheugt zich daarover. Maar de christelijke lekenbeweging stelt ook vast dat al die grensoverschrijdende problemen telkens in de eerste plaats de meest kwetsbare burgers treffen. Het zijn zij die in slechte huizen wonen en geen reserves hebben. De coronapandemie trof iedereen, maar het meest de ouderen, de mensen met een handicap en de bewoners van collectieve voorzieningen, waar de dood en het isolement hard hebben toegeslagen. En elk migratieverhaal is anders, maar dat van de meest kwetsbaren is het meest tragische. De wanhoopsactie van de mensen zonder papieren in Brussel vestigt de aandacht op de moeilijke situatie van wie geen toekomst mag opbouwen in ons land en geen gehoor vindt.

Het antwoord op al deze uitdagingen kan alleen liggen in meer solidariteit. Sant’Egidio

Traditie van solidariteit actualiseren

België een land is waar het goed leven is voor velen, weet Sant’Egidio, en dat heeft niet alleen te maken met de collectieve rijkdom en vrijheden die we hier genieten, maar ook met de sterke solidariteitsnetwerken die we hebben opgebouwd en die ervoor zorgen dat we niemand achterlaten. Het is deze traditie van open staan in de wereld en van solidariteit en creatieve innovatie die we opnieuw moeten actualiseren: in de aanpassing aan de veranderende klimatologische omstandigheden, in nieuwe vormen van ouderenzorg, en ook in nieuwe wegen voor legale migraties. Wat migratie betreft pleit Sant’Egidio al jaren niet alleen voor hervestigingsprogramma’s maar ook voor bijkomende legale migratieroutes zoals humanitaire corridors, maar ook voor een circulaire arbeidsmigratie.

Daarnaast hebben ook regularisaties van geïntegreerde mensen zonder papieren een rol te spelen. Sant’Egidio

Je kunt het niet alleen redden

De ecologische crisis, de gezondheidscrisis en de migratiecrisis tonen aan: jezelf kun je nooit alleen redden, besluit de Sint-Egidiusgemeenschap. Een betere toekomst moeten we allen samen bouwen, waarbij we niemand uit het oog verliezen, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en waarbij we de zwaksten onder ons het meest ondersteunen.

Bron: Kerknet.be