Septemberbrief

Met vraag om donatie

Beste mensen

Naar jaarlijkse gewoonte ben ik er weer met mijn septemberbrief. En toegegeven, ik stuur hem een beetje uit eigenbelang. Hoewel … het gaat immers over ‘ons aller belang’.

Ik kom langs bij ieder van u met de collecteschaal met de vraag om Bijbelcitaat.be financieel mede te blijven steunen.

De dagelijkse mailing kost me momenteel 159 euro per maand. De jaarlijkse update van de site een kleine 1.000 euro. Daarnaast vraag ik regelmatig aan mijn webmaster aanpassingen aan de website wat hij ook niet gratis kan doen. Vandaar – via deze brief – mijn jaarlijkse vraag naar donatie.

Voel u hierin vrij. Bijbelcitaat.be, met haar dagelijkse mailing, blijft in principe gratis. Anderzijds is het ook fijn dat we dit financieel ‘samen’ kunnen dragen.

Wie financieel wil steunen, kan de gegevens via deze link vinden.

Ik dank u alvast van harte hiervoor!

Eigenlijk is 2023 een beetje een feestjaar voor Bijbelcitaat.be. Op 27 juli 2003 stuurde ik immers de eerste e-mail met een Bijbelcitaat. De mailinglist telde toen welgeteld zes e-mailadressen, adressen van een Bijbelgroepje waar ik toen deel van uitmaakte. Vandaag, twintig jaar later, kent Bijbelcitaat.be een mailinglist van enkele duizenden e-mailadressen. Doorheen de jaren is er een website aan verbonden met de ‘Lezingen van de dag’ met overweging, een ‘Leestip van de dag’, de mogelijkheid om een gebed te plaatsen en er is ook een Facebookpagina aan gekoppeld met dagelijkse update.

Het is een engagement dat – als ik eerlijk ben – heel wat werk vraagt. Ik ben er toch al snel twee uur per dag mee bezig: Schriftteksten bijeen zoeken, zelf teksten schrijven, op zoek gaan naar geschikte afbeeldingen  …

Ik ben Ricky Rieter dan ook bijzonder dankbaar dat zij ‘Van Woord naar leven’ mede voor haar rekening neemt op dinsdag en zaterdag.

Heel graag wil ik u allen om gebed vragen opdat ik het moge volhouden. Maar vooral ook dat ik ten dienste mag staan van het ‘Woord’ ons door God gegeven.

Moge Bijbelcitaat.be vooral een lofzang zijn op de Liefde, een blij eerbetoon aan onze goede God.

Met een dankbare groet

kris

Collecteschaal uit de 19e eeuw