Sint-Jozef, nederige timmerman en model voor arbeiders

In zijn catechese over Sint-Jozef tijdens de algemene audiëntie van woensdag 12 januari 2022 belichtte de paus de rol van Jozef als timmerman.

Broeders en zusters, goedendag!

De evangelisten Matteüs en Marcus noemen Jozef timmerman of meubelmaker. Zopas hebben we gehoord dat de mensen in Nazaret bij het horen van Jezus zich de vraag stelden: Is Hij niet de zoon van de timmerman? (Mt 13,55, cf. Mc 6,3). Jezus beoefende het vak van zijn vader.

Het Griekse woord tekton, gebruikt om het werk van Jozef aan te duiden, wordt op verschillende wijzen vertaald. De Latijnse kerkvaders hebben het vertaald als timmerman. We moeten hierbij bedenken dat in de tijd van Jezus hout werd gebruikt niet slechts om werktuigen en meubelen te maken, maar ook om huizen te bouwen die bestonden uit opstaande balken en terrasdaken bestaande uit dekplanken en aarde.

Lees verder op Kerknet.be