Staatssecretaris Parolin: ‘Het christendom is geen supermarkt’

De fractie van de Europese Volkspartij (EVP) bracht in Rome politici samen voor een bezinning over christelijke waarden en de toekomst van Europa.

Staatsecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Pietro Parolin, Vaticaans topdiplomaat die onder meer bemiddelde bij de diplomatieke akkoorden van de Heilige Stoel met China en Israël, heeft een opmerkelijke toespraak gehouden tot leden van de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europese Parlement. Hij stelde onder meer dat het christendom geen supermarkt is, waarin klanten à la carte dit of dat in hun winkelmandje gooienHet christendom omvat bijvoorbeeld niet alleen de bescherming van het leven in al zijn fases, maar ook naastenliefde, die zich onder meer manifesteert in de aandacht voor vluchtelingen en migranten, onderstreepte de staatssecretaris, met een niet mis te verstane verwijzing naar populistische partijen die zich graag beroepen op het christendom, maar zijn kernwaarden afwijzen.

Door een selectie à la carte wordt het geloof uiteindelijk gemanipuleerd of geïnstrumentaliseerd voor politieke doeleinden. Kardinaal Parolin waarschuwde ook voor een (nucleaire) herbewapening en herhaalde de oproep van paus Franciscus en de Heilige Stoel voor de eliminatie van kernwapens, omdat die wapens geen vrede en veiligheid brengen, maar juist dreigen te leiden tot nog meer onveiligheid en conflict.

Kardinaal Parolin erkende in zijn toespraak dat de EVP uiteraard niet samenvalt met het christendom, maar hij had wel lof omdat de Europese Volkspartij zich laat inspireren door belangrijke christelijke principes. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over het rechts-populisme, vooral over over de standpunten van die partijen over migranten. Hij had ook woorden van lof voor de EU, waarin de persoon in al zijn dimensies, inclusief de transcendente dimensie, centraal staat. In de visie van de Heilige Stoel op Europa vormen subsidiariteit en solidariteit de hoeksteen.

Visioen van een open, inclusief en solidair Europa

Ook de Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich, de voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), en kardinaal Peter Turkson, de voorzitter van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, spraken de deelnemers van de EVP-conferentie over Christelijke waarden en de toekomst van Europa kort toe.

COMECE-voorzitter Hollerich moedigde de EVP-politici aan zuurdesem te zijn voor het geweten van Europa. Hij verwees ook naar de brief van paus voor Franciscus de veertigste verjaardag van de COMECE, waarin hij sprak over zijn droom voor Europa. Dromen zijn iets anders dan illusies of nachtmerries. Paus Franciscus vertelt in die brief over zijn visioen van een Europa dat de intrinsieke waardigheid van elke menselijke persoon respecteert. Hij droomt van een Europa dat één familie en één gemeenschap is en dat in staat is om in eenheid te leven en verschillen te koesteren. Hij droomt van een Europa met een gezond secularisme, dat openheid laat voor transcendentie en dat inclusief en genereus is, broederlijk en gastvrij, en dat trouw is aan de deugd van naastenliefde en het principe van solidariteit.

° Bron: SIR / Kerknet.be

Pietro Parolin (foto Vatican-media)