Standpunt Emmanuel Van Lierde over uitbreiding palliatieve zorg

In Tertio van deze week pleit hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde voor een grondige evaluatie van de bestaande euthanasiewetgeving en -praktijk.

“Op 28 mei bestaat de euthanasiewet 20 jaar. Tijd om de balans op te maken en eindelijk het debat te voeren over een uitbreiding van de wetgeving”, schreven Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) en Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, vorige week in De Standaard. Tertio deelt hun eerste wens. Ook dit weekblad pleit al jaren voor een grondige evaluatie van de bestaande euthanasiewetgeving en -praktijk. Waar zitten de lacunes en wat verdient bijsturing? Ook de werking van de euthanasiecommissie dient stevig onder de loep te worden genomen, en is het na 2 decennia niet eens tijd voor een voorzitterswissel? Het is nooit goed dat een kopman zo lang op zijn stoel blijft zitten, zeker als hij tot een uitgesproken ideologische strekking met een eigen agenda behoort en zelf het debat al jaren monopoliseert. Zo is het een bewuste tactiek euthanasie voor te stellen als een nieuw mensenrecht, een louter medische act en een barmhartige daad in plaats van als het bewust doden van iemand.

Lees verder in Tertio