Standpunt van Erik Buys in Tertio: ‘Moederschap’

‘Van mannelijke priesters mag je moederschap verwachten én van moederlijke vrouwen priesterlijk charisma’, schrijft Erik Buys in zijn Standpunt.

In The Pope Answers, een documentaire van Disney+, spreekt paus Franciscus met enkele twintigers en beweert hij onder meer dat de roeping van vrouwen ligt in moederschap. Volgens hem is het priesterambt niet daarop afgestemd en is het daarom voorbehouden aan mannen. Die visie charmeert zijn gesprekspartners beduidend minder dan zijn doorgaans genuanceerde bedenkingen. Ook Bijbelse bronnen plaatsen vraagtekens daarbij. Terecht problematiseren ze elke patriarchale betutteling die vrouwen groeikansen ontneemt.