Stille Zaterdag

Vandaag, op Stille zaterdag, zijn we aanwezig bij de Heer die gestorven is. Geen eucharistie, geen Woord, enkel stilte, wachtende stilte, uitkijkend naar de opkomende Zon…

Van Woord naar leven

Een haiku voor deze Stille Zaterdag

Zwijgend rouwt de aard,
tussen kruis en gloriepoort,
verwachting ademt.

 

 

Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.