Stille Zaterdag

Vandaag, op Stille zaterdag, zijn we aanwezig bij de Heer die gestorven is. Geen eucharistie, geen Woord, enkel stilte, wachtende stilte, uitkijkend naar de opkomende Zon …


De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.