‘Streef naar wat boven is’

De gemeenschap van Taizé biedt maandelijks een Bijbeltekst aan om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Hieronder de tekst voor deze maand oktober.

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. (Kolossenzen 3:1-4)

Aan het begin van deze tekst combineert Paulus op een bijzondere manier twee stellingen. Hij begint met ons op een indringende manier eraan te herinneren dat we ’Met Christus uit de dood zijn opgewekt’. Dit is het vaste, betrouwbare en objectieve fundament van het geloof: Christus is verrezen. En door zijn genade, door het geloof in Hem en door de doop, is deze verrijzenis ook de onze – niet enkel in de toekomst, na onze dood, maar nu al. Onmiddellijk daarna doet Paulus een nogal verrassende aansporing: Jullie zijn ten leven gewekt, dus moeten jullie…. niet ’sterk zijn’, of ’nergens meer bang voor zijn’, of ’het evangelie verkondigen aan heel de schepping’, maar: ’streven, zoeken’.

Er bestaan mensen die nergens naar zoeken omdat ze tevreden zijn, of gemakzuchtig, of omdat het hen ontbreekt aan openheid van geest. Er zijn ook mensen die zoeken en iets belangrijks vinden, en daarna niet meer verder zoeken. Ze zijn tevreden met wat ze hebben gevonden en dat voldoet voor hen als antwoord op alle mogelijke vragen; nu zijn ze ’klaar’. Dan zijn er nog mensen die iets teveel van zoeken houden: zij willen liever reizen dan aankomen; iedere waarheid en elk serieus engagement zien zij als verdacht en als een inperking van hun vrijheid. Deze mensen blijven drijven zonder duidelijke richting. Het evangelie nodigt ons daarentegen uit op een weg ten leven, waar je je verheugt over wat je hebt gevonden en waar die vreugde je aanzet om nog verder te zoeken en zo steeds dieper te gaan.

Zoeken is een actieve houding, geen passieve. Zoeken is positief, zelfs optimistisch: je gaat niet op zoek als je niet gelooft dat je iets zult vinden. Het gaat hier om een hoopvolle houding, die tegelijkertijd nederig is: om op zoek te gaan, moet ik erkennen: ’Ik heb nog niet alles gevonden, nog niet alles begrepen’.

Het is dan ook interessant dat Paulus verwijst naar een ongrijpbare of verborgen werkelijkheid: “Streef naar wat boven is”, schrijft hij. En ook: “Uw leven ligt met Christus verborgen in God”. Hij zegt dit niet om diepzinnige theologische speculaties of bijzondere mystieke ervaringen aan te moedigen. Hij wil ons er eerder aan herinneren dat, zelfs als ons geloof ons diepe en buitengewone werkelijkheden openbaart, onze eigen ervaringen en inzichten zich meestal niet op hetzelfde niveau bevinden. Wij weten dat Christus is opgestaan, en dat Hij onze vreugde is. Maar tegelijkertijd voelen de meesten van ons zich soms, of zelfs heel vaak, arm van begrip, vol twijfels, zwakheden en onzekerheden. Misschien is dat ook wel nodig, om niet in de val te trappen van het idee dat wij er al zijn en dat we alles al hebben begrepen.

Juist die armoede, zwakheden en twijfels kunnen ons stimuleren om te ’streven en te zoeken’. De werkelijkheid ’die boven is’, is niet noodzakelijk heel ver van ons, ook al kunnen we haar nooit helemaal begrijpen. Ze bevindt zich in een dimensie waar onze normale maatstaven niet gelden. Een dimensie die niet ver weg is, maar anders. Daar is niet de vervulling van onze verlangens of onze wensen belangrijk, noch de effectiviteit van wat wij ondernemen. Het enige criterium is Christus, die trouw blijft tot de dood. Alleen geloof, hoop en liefde tellen daar, waar ’Christus zit aan de rechterhand van God’. Dit beeld drukt uit dat God Christus ondersteunt en bevestigt door Hem aan zijn rechterhand te plaatsen, zoals je iemand van wie je houdt en die je belangrijk vindt, steunt en beschermt. In deze dimensie, die nu nog onzichtbaar is, heeft God al geopenbaard dat datgene wat Jezus met zijn leven heeft uitgedrukt, het enige is dat echt belangrijk is.

Als wij in alle bescheidenheid volgens deze dimensie proberen te leven, meer gericht op wat waarde heeft in Gods ogen dan op wat wij belangrijk vinden, leven wij al in een ’verborgen leven met Christus’ dat zich op een dag zal openbaren als ons ware leven.

Bron: gemeenschap Taizé