Teilhard de Chardin: geloof in de groei

Pierre Teilhard de Chardin was jezuïet, paleontoloog en mysticus. Wie was hij? En waarom is zijn synthese tussen wetenschap en geloof van blijvende waarde?


Teilhard de Chardin