Tertio over de VN-dag voor slachtoffers van geweld wegens geloof

De wereldgemeenschap herdenkt op 22 augustus voor de derde keer de slachtoffers van geweld omwille van hun geloof of levensovertuiging.

In de eerste 200 dagen van dit jaar alleen al werden in Nigeria volgens de International Society for Civil Liberties and Rule of Law 3.462 christenen vermoord. Circa 3.000 christenen werden er ontvoerd. Niet alleen christenen zijn het slachtoffer van geweld wegens hun geloofsovertuiging. In China worden Oeigoeren opgesloten omdat ze moslim zijn en worden Tibetaanse boeddhisten vervolgd, in Pakistan worden hindoes bijna gedwongen zich te bekeren tot de islam en proselitisme wordt in het hindoeïstische India in sommige deelstaten bestraft. Van de wereldbevolking woont 80 procent in landen met grote beperkingen van de godsdienstvrijheid, zo meldde het Amerikaanse 2020 Report on International Religious Freedom in mei. De pandemie draagt intussen ertoe bij dat sommige mensen met een bepaalde geloofsovertuiging als zondebok worden gebrandmerkt.

Herdenkingsdag

De Internationale dag voor de slachtoffers van gewelddaden gebaseerd op religie of geloof werd in 2019 ingesteld door een resolutie van de VN op voorstel van Polen. De resolutie die van 22 augustus de speciale herdenkingsdag maakt, werd goedgekeurd in mei 2019 door de algemene vergadering van de VN. Met het geweld van Islamitische Staat (IS) tegen religieuze minderheden in het achterhoofd had de Europese Commissie in mei 2016 al de functie van Speciale Gezant voor de Bevordering van de Vrijheid van Godsdienst of Geloof buiten de EU in het leven geroepen, een functie die tot eind 2019 bekleed werd door de Slowaak Jan Figel.

EU-gezant

Na groeiende kritiek op het uitblijven van een opvolger van Figel maakte de Commissie Von der Leyen begin mei dit jaar de benoeming bekend van de Cyprioot Christos Stylianides. Terwijl die volgens zijn woordvoerder de weken na zijn benoeming gesprekken voerde met stakeholders uit de politieke en de religieuze wereld alsook uit ngo’s, vond van 13 tot 15 juli in Washington de eerste jaarlijkse Religious Freedom Summit plaats. Die door de Bisschoppenconferentie van de VS (USCCB) gesteunde top boog zich over een handvest waarin onder meer de vrijheid van elke mens wordt bekrachtigd om te geloven in religieuze waarheden, ofwel om niet te geloven.

VS-ambassadeur

De top in Washington werd mee geopend door Sam Brownback, de Amerikaanse ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid van de regering Trump. De functie van die ambassadeur werd in 1998 in het leven geroepen. Washington leek na de machtswissel begin dit jaar evenmin als Brussel geneigd de post snel opnieuw te zullen bemannen. Eind juli droeg president Joe Biden evenwel Rashad Hussain voor als kandidaat. Daarmee was hij sneller dan president Barack Obama die anderhalf jaar nodig had om iemand te vinden. De 41-jarige Hussain heeft Indiase roots en is de eerste moslim in die functie. Onder Obama was hij speciale gezant voor de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Zowel Hussain als Stylianides krijgt met de heroveringstocht van de taliban in Afghanistan meteen een stevig dossier voorgeschoteld.

Bron: Kerknet.be

Christos Stylianides, Speciale Gezant voor de Bevordering van de Vrijheid van Godsdienst of Geloof buiten de EU (wikimedia)