Toelichting bij Bijbelcitaat.be

Beste lezer

Op deze pagina vindt u een toelichting betreffende deze website, een korte geschiedenis, en iets over mezelf.

Toelichting betreffende de website

Dagelijks Bijbelcitaat is een katholiek initiatief. In alle bescheidenheid wil dit een steentje bijdragen tot het leven van de Kerk.

Dagelijks Bijbelcitaat bestaat uit een dagelijkse mailing én een website die dag na dag (om twee uur ’s nachts) geüpdatet wordt.

De dagelijkse mailing bestaat uit een Bijbelcitaat, met een afbeelding. Als vertaling wordt de NBV21 gebruikt.
Ieder die dit wenst, kan zich via de homepage eenvoudig en gratis intekenen voor de dagelijkse mailing.
Deze wordt verzonden bij het krieken van de dag, rond de klok van vijf uur.
Weet dat u zich ten allen tijde weer kan afmelden.

Vanuit de dagelijkse e-mail kan je, indien gewenst, doorlinken naar de website. Je vindt daarvoor op de e-mail drie links: Een naar de Lezingen van de dag, één naar de Leestip van de dag, en een derde link brengt u naar de Gebedshoek.

1. Lezingen van de dag

De Lezingen van de dag volgt de katholieke liturgische kalender: je krijgt de lezingen en een tussenzang (psalm). Ook hiervoor wordt de NBV21 gebruikt.
Onderaan de lezingen vindt u een overweging: Van Woord naar leven. Dit om de lezer te helpen het Woord handen en voeten te geven in het dagelijkse leven. Het zijn doorgaans korte overwegingen, dikwijls vertrekkend vanuit een zin uit een van de lezingen. Het is niet de bedoeling dagelijks een hele homilie te plaatsen. Het is eerder een eenvoudige mijmering over een bepaald thema dat voorkomt in een van de lezingen van die dag. Ik ga ervan uit dat de gewone man in de straat het moet kunnen begrijpen. Verwacht je dus niet aan hoog gegrepen theologische constructies die interessant zijn om te horen. De overwegingen zijn eenvoudige mijmeringen, waar oog is voor de verbinding van de Schrift met ons dagelijkse leven. Het mystieke karakter van de Bijbel (de Heer met ons en in ons) geef ik graag een centrale plaats.
Vanuit de overweging vindt u een gebed. Bedoeling is om vanuit de lezingen – doorheen dit eenvoudige gebed – God te ontmoeten, en je gestuwd en gedragen te weten de Blijde Boodschap te drágen en uit te dragen.

2. Leestip van de dag

Dagelijks wordt er uitgekeken naar een Leestip. Deze tips kunnen verwijzingen zijn naar heel recent nieuws alsook naar oudere weetjes die toch interessant zijn om nog eens te lezen. Het kan ook gaan om boek- of filmrecensies, nieuwe websites, aankondigingen, genomen initiatieven, en zo meer.
Alle tips hebben de klank van een positief en opbouwend geluid uit Kerk of samenleving.

3. Gebedshoek

Vanuit de dagelijkse e-mail kan je ook doorlinken naar de zogenaamde Gebedshoek. Hier kan iedereen – die het wenst – gebedsintenties achterlaten. Deze gebedshoek wordt veel bezocht. We mogen ervan uitgaan dat velen de intenties die geplaatst worden meenemen in hun gebed, wat een mooi gebeuren is. Aarzel niet zelf een intentie te plaatsen.

Dagelijks Bijbelcitaat op Facebook

Het Dagelijks Bijbelcitaat heeft ook een eigen Facebookpagina. Daar vind je naast het Citaat van de dag ook een link naar de Lezingen van de dag en de Leestip van de dag. Deze verschijnen om vijf uur.

Gratis of betalend ?

Het Dagelijks Bijbelcitaat is principieel gratis, zowel wat de dagelijkse mailing betreft alsook het bezoek aan de website.
Een vrijblijvende donatie is echter meer dan welkom. Dit gebeuren heeft namelijk ook een financiële kant. De kosten die aan deze site zijn verbonden (externe server met technische ondersteuning, en de dagelijkse mailing) wordt gedragen door vrijwillige giften.
Wie wil steunen, vindt de gegevens via deze weg.
Alvast een warme dank!

Een korte geschiedenis

Zomer 2003. Met enkele jongeren kwamen we toen wekelijks samen rond teksten uit het Evangelie. We luisterden naar de Schrift, pasten het, pratend met elkaar, toe op ons dagelijks leven. We sloten af met gebed. Het was een klein groepje: een zestal personen. Ik stelde voor om naar hen dagelijks een citaat uit de Bijbel te sturen via e-mail. De meesten van hen verlangden namelijk wel om dagelijks in de Bijbel te lezen, maar stelden vast dat ze hier niet toe kwamen. De dagelijkse e-mail hielp hen daarbij. Ze spraken anderen aan … Langzaam maar zeker groeide de mailinglist uit tot enkele tientallen personen.

Ik schreef naar Kerk & Leven of het mogelijk was een kort stukje te wijden aan dit initiatief. Ze gingen daarop in en dat deed de mailinglist boosten. Op enkele weken tijd steeg het getal naar een paar honderd inschrijvingen.

Ondertussen kreeg ik ook van Tertio de uitnodiging voor een interview. Ik kreeg de kans en de ruimte om het initiatief van het Dagelijks Bijbelcitaat breed uit de doeken te doen. Het artikel verscheen in februari 2004. Ook dit deed de malinglist boosten.

Diep in mezelf groeide het verlangen er een website aan te koppelen met de lezingen van de dag, een korte overweging, en een gebed. In 2005 kwam deze online. Heel eenvoudig, zonder al te veel toeters of bellen. Vanuit de dagelijkse mailing kon men doorlinken naar de website.

Het aantal inschrijvingen kreeg zo’n omvang dat ik het niet meer van thuis uit kon verstuurd krijgen. Daarom deed ik een beroep op een externe mailingdienst. Ook de website besteedde ik uit. Men maakte voor mij een platform, ikzelf verzorgde dagelijks de inhoud.

Na enkele jaren werd de Leestip van de dag geboren, een opbouwend geluid uit Kerk of samenleving. Men hoort zoveel negatieve klanken over de Kerk, dat ik dagelijks op zoek ging (en ga) naar een positief en constructief geluid. Er gebeurt zoveel goeds in de Kerk en de samenleving … Waarom hier niet wat meer aandacht aan schenken?

Ondertussen kreeg het Bijbelcitaat ook een Facebookpagina waar om iedere morgen om vijf uur het Bijbelcitaat, de Lezingen en de Leestip geplaatst worden.

We zijn nu zomer 2021, de mailinglist kent zo’n 3.700 inschrijvingen. Zo’n tweeduizend mensen bezoeken dagelijks de website, surfen naar de Lezingen van de dag of de Leestip, en ook de Facebookpagina heeft haar vele bezoekers.

Zolang ik in de mogelijkheid ben, doe ik ermee verder. Van harte en graag.

Iets over mezelf

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wie ben jij … leek of religieuze persoon? Wat doe je in het dagelijkse leven?’ Daarom deze korte rubriek, zonder mezelf in het centrum te willen plaatsen.

Ik ben dus Kris. In een vroeger bestaan leefde ik er nogal op los, me van God of gebod weinig aantrekkend.
Op school bracht ik er niet veel van terecht. Ik was ook niet in de mogelijkheid een diploma te halen, daar ik, nog voor de examens begonnen, reeds van de meeste scholen was weggestuurd 😉 .

Op mijn zeventiende stond ik door omstandigheden op straat, met enkel wat kleding, een fiets, en de nodige grammen wiet. Via een neef kon ik voorlopig terecht bij een franciscaan die me onderdak gaf. Daar ging ik op in. Ik was daar vrij … Het enige dat de goede man vroeg, was om aanwezig te zijn bij het ontbijt.

Aan hem heb ik een innerlijke ommekeer te danken. Ik leerde het dagelijkse gebed kennen, en wel als ontmoeting met de Heer. Ik leerde God kennen als een Vader die me niet aan de kant schoof, maar als Iemand die me diep beminde, ondanks alles wat ik tot dan toe had uitgestoken. Dit is een grondervaring die tot op de dag van vandaag mijn leven nog steeds richting geeft.

In die tijd leerde ik ook de Schrift kennen. Bijzonder de brieven van Paulus spraken me in die dagen erg aan. Het lezen van de Bijbel trok me naar een diepe godsontmoeting.

Ik was zaad dat ontkiemde, maar niet altijd in goede aarde. Hoe immens veel ik ook van God was gaan houden, ik kon het alledaagse moeilijk aan en verviel dikwijls in oude praktijken. Het waren moeilijke jaren waarin het geloof trok, maar ook de wereldse geneugten. Mijn innerlijke zee was verre van rustig.
Als ik nu op die jaren terugblik, kan ik alleen maar zeggen dat iedere mens een rugzak draagt, eentje die je niet zomaar afgooit. Dit laatste probeerde ik met man en macht … maar dat lukte niet. Wat normaal is. Nu zie ik in dat dit niet hoeft, en dat dit zelfs niet goed is. Je moet leren je rugzak te drágen. Mooi is te ontdekken dat de Heer die samen mét jou draagt, en dat die rugzak zelfs een genade kan worden voor innerlijke groei.

Toen ik vijfentwintig was, ben ik gedurende enkele jaren tijdelijk ingetreden bij de minderbroeders. Maar ik was op geloofsvlak te onvolwassen deze weg trouw te kunnen gaan. Deze jaren zijn nochtans heel belangrijk geweest. In het licht van een mogelijk priesterschap ben ik in Leuven filosofie gaan studeren. In het klooster kregen wij ook heel wat les inzake franciscaanse spiritualiteit, Kerk, liturgie … Ik kijk met veel dankbaarheid terug op deze jaren.

Vanuit een innerlijk idealisme koos ik om werkzaam te zijn binnen de sociale sector. Zo heb ik drie jaar gewerkt bij jongeren met een meervoudige beperking en daarna als verzorger in een woon-zorgcentrum.

Drie mensen uit de Kerkgeschiedenis hebben een blijvende indruk op mij gemaakt. En wel zó dat ze mijn innerlijke leven sterk richting hebben gegeven en invloed uitoefenen op het maken van de website.
Dat zijn Franciscus van Assisi: zijn huwelijk met Vrouwe-Armoede, zijn zich niets willen toe-eigenen, zijn zin voor gemeenschap met allen en alles.
Theresia van Lisieux: haar ontdekking van de ‘korte (of kleine) weg’. Innerlijke groei hangt niet af van persoonlijke prestaties, wel van de genade van God.
En Adrienne von Speyr: haar zin voor mystiek, haar eenvoud, haar diepgang. Adrienne von Speyr is in onze contreien minder bekend, maar desalniettemin heeft ze vanuit haar nagelaten geschriften mijn geestelijke leven sterk bepaald.

Hier thuis lopen momenteel vijf spruitjes rond (de laatste moet nog leren kruipen, pas geboren). Mijn vrouw is werkzaam bij het Wit-Gele Kruis. Ik werk nog steeds in een woon-zorgcentrum; de laatste vijf jaar als pastoraal werker (Huize Vincent in Tielrode en Avondvrede in Gent).

Mijn gezinsleven, mijn voltijdse werk en het dagelijks voorbereiden van de website, heeft tot gevolg dat mijn leven méér dan vol zit. Maar çava. Alles onder controle.

Voilà, een korte schets van wie er achter de site Bijbelcitcaat.be verscholen gaat.
Ikzelf voel me in heel dat verhaal niet belangrijk. Ik zie de site dan ook niet zozeer als mijn ding, maar als iets van de Heer, waar Hij mij gebruikt als zijn penseel. Bid dat ik daar nederig mee mag omgaan, me toevertrouwend aan zijn aanwezigheid.

Met een vredevolle groet

kris

Ps. In december 2021 verscheen er in Kerkplein een interview met me, wat je hier kunt lezen.

Laatst bijgewerkt: januari 2022