Tom Colluci werd priester na de aanslagen van 9/11

Tom Colluci was brandweerman in september 2011, vandaag is hij priester.

Vorige week donderdag werd wereldwijd de 20ste verjaardag van de terroristische aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center in New York herdacht. Dat is nog altijd de meest dodelijke aanslag in de recente geschiedenis. Voor priester Tom Colluci is die dag nog meer dan anders een bijzondere dag. Hij was destijds luitenant bij de brandweer van New York. In mei 2016 werd hij in de kathedraal van dezelfde stad tot priester gewijd.

Het onbaatzuchtige getuigenis van katholieke priesters op die dag inspireerde mij om eindelijk werk te maken van mijn vroegere roeping tot het priesterschap. Tom Colluci

Tom Colluci vertelt dat hij op die dag met een van de eerste brandweerkorpsen ter plaatse was. Die septembermorgen, 20 jaar geleden, kreeg ik ’s morgens telefoon. Op dat moment werden alle politiemannen en brandweerlieden opgeroepen. Wij waren bij de eerste hulpverleners ter plaatse. Overal was er paniek. Bij het brandweerkorps van New York was de tol die dag erg hoog. 343 brandweerlieden kwamen om het leven. Komende zaterdag worden zij tijdens een dienst in de Saint Patrickskathedraal herdacht. Dan worden alle namen voorgelezen, ook van diegenen die later aan hun wonden zijn overleden.

Toen wij na de aanslagen ter plaatse kwamen, wisten wij niet waar te beginnen. Met de andere brandweerlieden begonnen wij puin te ruimen, in de hoop dat wij nog mensen levend zouden vinden. Een uur later stortte een toren in. Ook de volgende dagen bleven wij graven. Dat werk werd afgewisseld met de begrafenissen van brandweerlui, onder meer ook vijf leden van zijn korps. Colluci vertelt dat hij nog dezelfde dag met ontzetting de beelden van de aanslag op verschillende tv-zenders bekeek toen hij thuiskwam. Ik ben daarna ook naar een kapel gegaan om te bidden. Paus Joannes Paulus II was een van de eerste wereldleiders die zijn medeleven uitsprak. De volgende dag stond hij opnieuw erbij stil tijdens zijn audiëntie.

Tom werd in 2002 tot brandweerkapitein gepromoveerd. Daarna werd hij zich meer en meer bewust van zijn vroegere belangstelling voor het priesterschap. Ik ben heel godsdienstig opgegroeid. Maar toch had ik ervoor gekozen om brandweerman te worden. Ik ben in 1985 bij de brandweer gegaan, maar in 2005 liep ik tijdens mijn werk een ernstige hoofdwonde op tijdens een gasontploffing. Volgens Colluci heeft dit zijn leven toen een eerste keer serieus door elkaar geschud, al getuigde zijn broer bij zijn priesterwijding dat hij als kind misdienaar of priester speelde. Een lid van het brandweerkorps vertelt dat Colluci voor zijn collega’s al lang Father Tom was, ruim voordat hij officieel tot priester werd gewijd: Hij trok telkens onverschrokken het gevaar tegemoet. Father Tom zegt dat hij zich ook in de toekomst zal blijven inzetten voor mensen in nood en hulpbehoevenden. Maar sinds mijn priesterwijding doe ik dat als hun ‘geestelijke gids’: ik blijf mij voor de mensen inzetten en hen naar God leiden.

° Bron: CNA / CBS / Kerknet.be