Tot de kern komen: de kunst van het pastorale gesprek, 40 citaten

Hoe voer je gesprekken die zin geven? Johan Smit schreef er een handleiding over voor mensen die als pastor of vrijwilliger levensgesprekken voeren.

Met mensen spreken over wat het leven de moeite waard maakt, is niet zo gemakkelijk. Het gesprek blijft soms oppervlakkig, of je loopt tegen je eigen verveling of ergernis op. We willen wel graag dat het ergens over gaat, maar in de praktijk blijven levendige en diepgaande ontmoetingen soms uit. Een vervelende zaak, vooral mensen die in de geloofsgemeenschap de taak hebben om met mensen te praten, zoals pastores en vele vrijwilligers. 

Johan Smit schreef er een praktische handleiding over die recent werd heruitgegeven: Tot de kern komen: de kunst van het pastorale gesprek.

Ja, een goed gesprek voeren is een kunst, maar ook een kunde, iets dat je kan leren. 

Opvallende kerngedachte is dat Smit vindt dat pastores veel directiever moeten durven zijn. De pastor is er mee verantwoordelijk voor dat het ergens over gaat. Soms moet die durven voorgaan naar het innerlijke domein van levensbeschouwing en spiritualiteit.

Het boekje bevat 21 inspirerende en kernachtige hoofdstukken. Smit komt ook als schrijver zonder omhaal tot de kern. De auteur is pastoraal supervisor en heeft vele jaren ervaring met het begeleiden van studenten, pastores en vrijwilligers in het pastoraat. Dat blijkt ook uit de vele realistische gespreksvoorbeelden. 

Als voorproefje 40 pittige citaten.