‘Troost maakt ons tot durvers in tijden van duisternis’

In zijn tiende catechese over de onderscheiding tijdens de algemene audiëntie van woensdag 23 november 2022 sprak paus Franciscus over echte en valse troost.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

We gaan verder met de catechese over de onderscheiding van de geest: hoe onderscheiden wat in ons hart, in onze ziel gebeurt. En na enkele aspecten van de droefheid te hebben overwogen – die duisternis van de ziel – gaat het vandaag over de troost, het licht van de ziel en een ander belangrijk element voor de onderscheiding. Men kan hem niet als vanzelfsprekend beschouwen, want hij kan blootstaan aan dubbelzinnigheden. We moeten goed verstaan wat troost is, zoals we getracht hebben goed te verstaan wat droefheid is. Wat is geestelijke troost? Het is een diepe ervaring van innerlijke vreugde, die het mogelijk maakt de aanwezigheid van God te zien in alle dingen.


paus Franciscus – foto via Pixabay