“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder de tekst voor deze maand juni.

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”  Psalm 16:2

Het Woord van leven van deze maand is genomen uit het boek Psalmen. Het omvat een aantal gebeden van koning David en anderen die zich vol vertrouwen tot God wenden. In de psalmen kunnen we allemaal onze eigen verlangens, gevoelens, zorgen en angsten herkennen. De diepste snaren van onze ziel worden erdoor geraakt, de meest menselijke en intense gevoelens komen daarin tot uitdrukking: twijfel, pijn, boosheid, angst, wanhoop, lofprijzing, dankzegging, vreugde. Het zijn dan ook gebeden voor alle tijden en alle mensen.

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”

Psalm 16 wordt door geestelijke auteurs vaak gebruikt. De heilige Teresa van Avila bijvoorbeeld omschreef deze psalm als volgt: “Niets ontbreekt aan wie God bezit: God alleen, alleen God is ons genoeg!” Pater Antonios Fikri, een theoloog van de orthodoxe Kerk noemt de psalm “een juweeltje uit de Heilige Schrift”, want – zo schreef hij – “dit is de psalm van de verrijzenis; zij geeft ons hoop op ons eeuwig erfdeel.”

Laten we de woorden van deze psalm dan ook vaak herhalen en overdenken.

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”

We worden door dit gebed helemaal opgenomen, en we ervaren daarin de liefdevolle aanwezigheid van God. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij kent ons verleden, ons heden en onze toekomst. In Hem vinden we het vertrouwen om het lijden tegemoet te gaan dat we op onze weg zullen tegenkomen. We vinden in Hem de vrede, waardoor we onze ogen kunnen richten op de hoop, ondanks alle schaduwen die er in ons leven en in de wereld zijn.

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”

Hoe kunnen we het Woord van leven van deze maand in praktijk brengen? We kunnen ons laten inspireren door de ervaring van iemand die de ziekte van Parkinson heeft. Hij vertelt: “Toen ik de uitslag kreeg, was dat voor mij een grote klap. Ik was net 58 jaar. Hoe kon dat? Ik vroeg me af waarom mij dat moest overkomen.  Ik ben leraar lichamelijke opvoeding en sport… Lichamelijke activiteiten zijn een deel van mij! Ik had het gevoel dat ik het belangrijkste in mijn leven aan het verliezen was. Toch moest ik denken aan de keuze die ik gemaakt had toen ik nog jong was. Dat was de keuze voor God: ‘Jij, Verlaten Jezus, bent mijn enig goed!’ Ik moest deze keuze nu herhalen. Dankzij de medicijnen gaat het nu tamelijk goed, maar ik weet niet wat me nog te wachten staat. Voor nu heb ik besloten het moment-van-nu te beleven. Na de diagnose heb ik spontaan een gedicht geschreven en God mijn ‘ja’ herhaald. Ik moet zeggen dat mijn ziel vervuld is van vrede!”

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.”

De tekst van deze psalm is een soort ‘liefdesverklaring’ aan God. De psalmwoorden vonden ook veel weerklank in de ziel van Chiara Lubich. Zij schreef: “De eenvoudige woorden van deze psalm helpen ons om op Hem te vertrouwen. Ze zijn een oefening om altijd bewust te zijn dat we met de Liefde samenwonen. Wanneer we vol zijn van Hem, zijn we wie we werkelijk zijn: beeld en gelijkenis van God.”(1)

Letizia Magri

(1): Chiara Lubich, Woord van leven van juli 2001

Bron: Focolare