Uitnodiging tot pinksternoveen 2024

Hemelvaartsdag, 10 mei 2024

Geliefde mensen

Morgen, daags na Hemelvaart, begint officieel de pinksternoveen. Dit is een tijd waarin we ons voorbereiden om, bijzonder met Pinksteren, Gods Heilige Geest te ontvangen: de Helper en de Trooster die ons hart in vuur en vlam zet en zo de weg baant naar ons toevertrouwen aan de Heer.

Meer dan ooit heeft onze wereld behoefte aan de leiding die de Heilige Geest aan de mensheid wil schenken. Zonder de Geest volgt men zijn eigen ik, wat het risico met zich meebrengt dat men kiest voor zaken die buiten Gods wil liggen. Kijk naar de afschuwelijke oorlogen die woeden, machtswellust her en der, het misbruik op verschillende vlakken, enzovoort. De mensheid heeft dringend behoefte aan Iemand die de harten weer in de juiste richting plaatst: de richting van God, de richting van liefde.

Ik geloof oprecht dat ons gebed en onze toewijding een verschil kunnen maken, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de wereld om ons heen. Laten we samen bidden, én opstaan, en ons vertrouwen stellen in Gods genade, die Hij overvloedig wil en zal schenken aan allen die hun hart voor Hem openen. Dit laatste – het openen van de harten – zal de Heilige Geest bewerkstelligen in Kerk en wereld.

Vanaf morgen, vrijdag 10 mei, zal er op de dagelijkse mailing een link staan om deze noveen mee te bidden. Laten we als gelovige gemeenschap samen de zorg voor onze wereld ter harte nemen en, naast de goede werken die van ons worden gevraagd, bidden om Gods Geest.

Moge Maria, en de hele hemel, ons voorgaan in ons gebed.

Van harte bedankt !

Kris