Valentijn – Wie was eigenlijk de patroonheilige van geliefden?

14 februari is Valentijnsdag. De feestdag van alle geliefden, én van een christelijke martelaar die precies 1.753 jaar geleden werd onthoofd.

‘Het is ingewikkeld.’ De standaardzin om op Facebook een heikele relatiestatus te benoemen, geldt evengoed voor de patroonheilige van geliefden: Sint Valentijn, de meest gecommercialiseerde heilige uit de geschiedenis.

Valentinus verwijst naar bisschop Valentinus van Terni, een stad tussen Rome en Perugia.

Hij stierf rond het jaar 268, precies 1.753 jaar geleden. Op 14 februari van dat jaar werd hij onthoofd omwille van zijn christelijk geloof, later werd hij heiligverklaard. Zijn relieken bevinden zich nog steeds in de Sint-Valentinusbasiliek in Terni.

Lange tijd was er verwarring rond een Romeinse priester, ook Valentinus genaamd, die rond dezelfde tijd was gestorven.

Steeds meer wordt echter geloofd dat het om één en dezelfde persoon gaat.

Wat hij met de liefde en met verliefden te maken heeft? Daarover zijn historici het niet eens. De meest verspreide verklaring is dat de bisschop soldaten en hun geliefde in de echt verbond, ook al was dat verboden door keizer Claudius II. Die belegde nogal eens een veldslag en verkoos ongehuwde soldaten die gefocust waren op de strijd en niet op de liefde.

Valentinus zou tientallen soldaten hebben getrouwd en bekocht dat met zijn leven.

Claudius II zwoer namelijk bij de Romeinse goden en had geen hoge dunk van de God van de christenen. In het oude Rome was 14 februari overigens de dag van Juno, patrones van vrouwen en het huwelijk.

Volgens de legende genas Valentinus de dochter van een cipier van blindheid, waarna tientallen zich bekeerden tot het christendom.

Bron: Kerknet.be