Vastenboodschap paus: veertigdagentijd is tijd van genade

De inspanning om een synodale Kerk te worden is een lange klim, die inspanning en bekering vereist, schrijft paus Franciscus in zijn vastenboodschap.

Luister naar Jezus

De paus geeft het advies om in de veertigdagen voorafgaand aan Pasen te luisteren naar Jezus. In de mate dat wij in de veertigdagentijd luisteren naar diegenen die tot ons spreekt, kan het ook en tijd van genade zijn door niet op onze gebruikelijke plaatsen te blijven of een vaak repetitief en soms saai dagelijks leven te leiden, maar door samen met Jezus een hoge berg te beklimmen. Daarbij laten wij ons naar boven leiden en maken we ons los van middelmatigheid en ijdelheid. Wij moeten op weg gaan, een reis bergopwaarts, die inspanning, opoffering en concentratie vereist, zoals een wandeling in de bergen. Die vereisten zijn ook belangrijk voor de synodale weg die we als Kerk willen verwezenlijken, schrijft de paus. Die vastentijd lijkt net als het synodale proces vaak moeizaam te verlopen, in de mate dat beiden ons dreigen te ontmoedigen. Maar wat ons uiteindelijk te wachten staat, is ongetwijfeld iets wonderbaarlijks en verrassends dat ons zal helpen om de wil van God en onze zending ten dienste van zijn Koninkrijk beter te begrijpen.

Vasten en ascese

De tweede aanbeveling van paus Franciscus is om in de vasten geen toevlucht te zoeken in een religiositeit die bestaat uit buitengewone gebeurtenissen of suggestieve ervaringen. De veertigdagentijd is namelijk allereerst gericht op Pasen. Het moet een stimulans zijn om de moed te hebben om de realiteit onder ogen te zien met haar dagelijkse inspanningen, haar ontberingen en haar tegenstrijdigheden. Vasten is geen doel op zich, maar bereidt ons voor om de passie en het kruis met geloof, hoop en liefde te beleven, om zo de verrijzenis te bereiken. Zelfs de synodale reis mag ons niet misleiden dat we zijn aangekomen wanneer God ons de genade schenkt van enkele sterke ervaringen van gemeenschap.

Bron: SIR/La Croix

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd (in het Nederlands)