Vastentijd 2017

Vastenavond, 2017

Lieve mensen,

het is nu eenmaal zo dat het leven veel vraagt van een mens. School, werk, thuis, medemensen … al deze zaken doen een beroep op ons, vragen engagement, dagen ons uit om verder te kijken dan ons eigen ik-je, om te werken aan een samenleving waar het goed is om leven voor ieder.

Met de vastentijd is dat niet anders. Het is een tijd waar veel van ons gevraagd wordt. Het vraagt zowel nee- als ja-woorden, tijd voor meer of intenser gebed en Bijbellezing, aandacht voor de zorg van de ander, enzomeer…

Deze tijd komt jaarlijks terug, en het gevaar bestaat er in dat we er teveel aan gewoon worden, en dat de beleving van deze tijd niet echt veel verschilt van de tijd van voor of na de vasten. En dat zou natuurlijk jammer zijn, maar vooral een gemiste kans.

Nee, we moeten deze tijd ernstig nemen. Net zoals de advent is deze periode een tijd van diepe genade, ons door de Kerk gegeven, ons door Christus geschonken. We moeten iets ‘doen’ met deze tijd, haar vruchtbaar laten zijn, de kansen benutten die ons geboden worden.

Ik wil jullie graag een voorstel doen. Namelijk: lees en overweeg dagelijks de lezingen van de dag. Zoals je weet kan dit via de site van het Dagelijks Bijbelcitaat. Maar dat hoeft niet via die weg. Je kan de lezingen ook volgen via je missaal, of beluisterend tijdens een dagelijkse eucharistie. Er zijn tal van wegen om de lezingen tot u te nemen.

Hoe dan ook, langs welke weg de dagelijkse lezingen tot u komen, ontvang ze als ‘woorden van de Heer’, als een oproep van God zelf aan uw adres, persoonlijk aan u gericht. Natuurlijk is dit Woord ook gericht naar de bredere gemeenschap àls gemeenschap. Maar dit laatste neemt niet weg dat God u ook heel persoonlijk aanspreekt doorheen zijn Woord.

Ontvang dit Woord, heb het lief, koester het, laat het als zaad wortel schieten in de goede aarde van je hart. Geef het tijd, geef jezelf tijd, neem dagelijks stiltetijd om het Woord te laten gedijen, opdat het de kans krijgt je te vormen, je bij te schaven, je mee te voeren in wat God bedoelt met liefde.

Ontvang in het Woord Jezus; het mensgeworden Woord. Moge Jezus doorheen het Woord je behoeder en leidsman zijn of worden. Laat doorheen het Woord de Heer je optillen en meenemen naar voor u misschien ongekende hoogtes maar waar je een eenheid zal ervaren waarvan je hart zal zingen: ‘Dit is het, naar dit verlangde ik, dit wil ik niet meer missen’.

Ja lieve mensen, moge het Woord ons brengen in de liefde van God, die haar belichaming zal kennen in ons dagelijks leven voor ieder waarvoor we bidden en naar allen die God op ons levenspad brengt.

Moge deze vastentijd ons op deze wijze brengen in het Pasen van de Heer: vrede en vreugde voor ieder, de weg van het kruis diep beminnend en gaand, de goede keuzes makend doorheen woestijn en verzadiging, stilte en zang, contemplerend en meer actief.

Heel graag wens ik ieder van u een gezegende vastentijd.

Diep verbonden,

Alle Goeds,

kris