Vaticaan en lutheranen werken samen aan verklaring over Luther

Katholieken en lutheranen herdenken dit jaar samen dat paus Leo X Martin Luther en zijn volgelingen in 1521 excommuniceerde.

Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, heeft afgelopen weekend aangekondigd dat zijn raad samen met de Lutherse Wereldfederatie een gezamenlijke verklaring wil publiceren naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de excommunicatie van kerkhervormer Maarten LutherDie excommunicatie slaat tot op vandaag nog altijd een diepe wonde in de geschiedenis van de breuk tussen katholieken en lutheranen.

Kardinaal Koch kondigt aan dat in het nieuwe document ernaar gestreefd wordt om de gebeurtenissen van toen vanuit een oecumenische invalshoek te benaderen. Experts zijn al geruime tijd aan het werk. Wij hopen hierover in de nabije toekomst een document te publiceren, dat het pad kan effenen voor verzoening onder leiding van het Evangelie. De Zwitserse kardinaal voegde eraan toe dat het de bedoeling is om in juni 2021 een gezamenlijke herdenking te organiseren in Rome.

Martin Luther werd op 3 januari 1521 uit de katholieke Kerk gesloten met de publicatie van de pauselijke bul Decet Romanum Pontificem. De Duitse theoloog Karl Rahner was een van de eerste gezaghebbende stemmen die een oproep deed om deze excommunicatie te herroepen. Maar volgens verschillende bisschoppen, historici en kerkjuristen verviel die sanctie automatisch met de dood van Martin Luther.

Bron: I.Media / KNA / Kerknet.be

Martin Luther