Vaticaan: groet aan de moslims naar aanleiding van de ramadan

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog roept christenen en moslims op om samen vreugde en verdriet te delen. 

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog heeft moslims wereldwijd een boodschap gestuurd ter gelegenheid van de ramadan, de islamitische vastenmaand die op 2/3 april begon en eindigt op 1 mei en dus deels overlapt met de veertigdagentijd. In de boodschap voor de ramadan staan vasten en delen centraal. De titel ervan luit: Christenen en moslims: vreugde en verdriet delen. In een periode die nog sterk getekend is door de naweeën van de coronapandemie, die aan miljoenen mensen het leven heeft gekost, is delen meer dan ooit noodzakelijk, schrijft kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Wij delen alle gaven Gods: lucht, water, leven, voedsel, onderdak, de vruchten van de vooruitgang in geneeskunde en farmacie, de resultaten van vooruitgang in wetenschap en technologie op verschillende gebieden en hun toepassingen en de gestage ontdekking van de mysteries van het universum … Het besef van Gods vrijgevigheid vervult ons hart met dankbaarheid jegens Hem en moedigt ons tegelijkertijd aan om zijn gaven te delen met onze broeders en zusters die in nood verkeren.

De beste vorm van delen bestaat uit oprechte empathie en effectief medeleven met anderen. Kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot

Tegelijk mag het delen niet beperkt blijven tot materiële goederen alleen, staat te lezen in de boodschap. Het gaat er vooral om de vreugde en het verdriet die deel uitmaken van het hele menselijke leven met elkaar te delen: onze familieleden, vrienden en buren, andersgelovigen incluis. Gods liefde omvat elke persoon en het hele universum. 

De boodschap besluit met de wens voor een vreedzame en vruchtbare ramadan en een vreugdevolle viering van Id al-Fitr  of Kleine Feest waarmee de vastenmaand in familiekring wordt afgesloten.

Bron: VIS / Kerknet.be