Vaticaan: ‘Nobelprijs voor WFP geeft belangrijk signaal’

De Vaticaanse diplomaat Fernando Chica Arellano brengt hulde aan het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), dat de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Volgens aartsbisschop Fernando Chica Arellano, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP), wordt met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan die organisatie een belangrijk signaal gegeven. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk de blijvende strijd is tegen de honger. Het herinnert ons ook eraan hoe sterk honger en vrede met elkaar samenhangen. Zonder de gezamenlijke inspanningen van de hele internationale gemeenschap kan er geen duurzame vrede tot stand komen. De Spaanse diplomaat beseft maar al te goed dat er nog een lange weg af te leggen valt. Wij zijn nog ver verwijderd van het algemeen aanvaarde doel van ‘Zero Hunger 2030’, waarbij de krachten worden gebundeld om de honger in de wereld tegen het jaar 2030 te overwinnen.

Mgr. Chica Arellano, vertegenwoordigt de Heilige Stoel ook bij het Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), ook al een VN-organisatie. De toekenning betekent volgens hem een aanmoediging om het egoïsme te overwinnen en het belang van onze inzet voor de allerarmsten te herontdekken. De aartsbisschop herinnerde ook aan de oproep van paus Franciscus, tijdens zijn bezoek aan het WFP in 2016. De paus lanceerde toen een oproep om niet langer miljoenenbedragen in bewapening te investeren en het geld dat daardoor vrijkomt te investeren in hulpprogramma’s. Ook in zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ komt ditzelfde thema ter sprake. Er is genoeg gesproken over het belang van de strijd tegen de honger. Deze Nobelprijs moet een aansporing zijn om nu ook echt daadwerkelijk in actie te komen.

Bron: Vaticannews.va / Kerknet.be

WFP © Vatican Media