Verbod op publieke kerkdiensten: een mens leeft van meer dan brood alleen

Aan het woord: Hans Geybels, theoloog aan de KU Leuven

Een aspect wordt in deze coronatijd constant uit het oog verloren: een mens leeft van meer dan brood alleen, stelt Hans Geybels, theoloog aan de KU Leuven. “Geliefden moeten snel worden begraven, nauwelijks omringd door naasten, huwelijken in kerken kunnen maar met vier personen tegelijkertijd. En dat terwijl bij de eerste de beste apotheker 4 mensen staan. Om van Colruyts maar te zwijgen. Maar kerken – en alles waar zij voor staan – zijn in deze periode even veel nodig als de Colruyts.”

Lees verder …