Verdieping franciscaanse spiritualiteit

Een digitale leerroute leid je online in in de belangrijkste franciscaanse bronnen en geschiedenis, waarna je uitgedaagd wordt ermee aan de slag te gaan én de vertaalslag naar vandaag te maken. 

Wil je je graag online verdiepen in de franciscaanse spiritualiteit, dan is deze digitale leerroute van VIA TAU misschien wel iets voor jou! 

De digitale leerroute leid je online in in de belangrijkste franciscaanse bronnen en geschiedenis, waarna je uitgedaagd wordt ermee aan de slag te gaan én de vertaalslag naar vandaag te maken. Wat betekent dit vandaag voor jou, voor ons en voor onze samenleving? 

De modules
De lessen worden je thematisch en stapsgewijs aangeboden in de vorm van modules. Vijf modules komen aan bod gedurende het hele traject: 

– Franciscaanse presentie in de wereld (relatie met de wereld)
– Mystagogie en pastoraat (relatie met de a/Ander)
– Liturgie in de praktijk (relatie met de Leegte/God)
– Groepsdynamica (relatie met een groep)
– Gebed en meditatie (relatie met jezelf)

In elke module verdiep je je inzicht in de franciscaanse bronnen aan de hand van enkele inhoudelijke verwerkingsvragen. Daarnaast krijg je een creatieve opdracht mee die je helpt om de vertaalslag naar vandaag te maken: naar jouw persoonlijk leven en naar je engagement in de wereld!

Bijvoorbeeld
In de eerste module krijg je de volgende drie lessen aangeboden:
– Biografische bronnen voor het leven van Franciscus (G.P. Freeman)
– 
Franciscus en zijn eerste broeders: opkomst en impact (K. Pansters)
– 
Regel van Franciscus (W. M. Speelman)

Zo zou je bijvoorbeeld in de eerste module na de les over de “biografische bronnen over het leven van Franciscus” gevraagd kunnen worden het heiligenleven eens helemaal door te lezen met de vraag naar wat jou raakt, positief of negatief, in het broederschap van Franciscus. Maar ook kan je na de les over de regel van Franciscus bijvoorbeeld, uitgedaagd worden om je eigen regel te schrijven. Heb jij zelf ook een soort motto of een reeks wijze spreuken die jouw eigen leven op een goed spoor zetten? 

Tussentijdse bijeenkomsten
Gedurende het hele traject komen we drie keer een namiddag samen. Op die momenten wisselen we uit over de verwerkingsvragen en de creatieve opdrachten. De precieze data leggen we samen vast, maar we proberen ons te richten op deze perioden: 

De laatste bijeenkomst staan we in het bijzonder stil bij die zaken die jou gaandeweg geraakt hebben, waar je iets mee kan of waarvan je het gevoel hebt dat je er verder iets mee ‘moet’.  Dat verwerk je in een laatste eindopdracht waarmee je het digitale traject afrond. 

Praktisch
Het digitale traject start in de loop van oktober 2020. Voor het digitale pakket betaal je 120 euro. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier. Je inschrijving is definitief zodra je 50 euro overschrijft op het rekeningnummer van TAU. Het resterende bedrag van 70 euro betaal je ten laatste op 15 februari 2021

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Barbara Mertens via barbara.m.tau@gmail.com of per telefoon 0476 70 72 66. ​

Bron: Tau – Franciscaanse spiritualiteit vandaag

Franciscus en Clara van Assisi (Giotto di Bondone).