‘Verkondigen is op weg gaan, mild en goed als schapen én samen’

In zijn vierde catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 15 februari 2023 sprak paus Franciscus over het eerste apostolaat.

Geliefde broeders en zusters,

we gaan verder met onze catecheses. Het thema dat we hebben gekozen is: De hartstocht voor de evangelisatie, de apostolische ijver. Evangeliseren is immers niet zeggen: Kijk, bla bla … en meer niet. Het gaat daarentegen om een hartstocht die je helemaal meeneemt: geest, hart, handen, op weg gaan … helemaal, de hele persoon is betrokken bij de verkondiging van het Evangelie. Daarom spreken we over de hartstocht voor de evangelisatie. Nadat  we in Jezus het voorbeeld en de meester van de verkondiging hebben gezien, gaan we vandaag naar de eerste leerlingen. Wat de eerste leerlingen hebben gedaan. Het Evangelie zegt over Jezus: Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken (Mc 3, 14). Hij noemde ze apostelen om twee zaken: bij Hem te blijven en hen te zenden om te prediken. Er is iets dat schijnbaar tegensprekelijk is: Hij roept ze om bij Hem te blijven en opdat ze weg zouden gaan om te prediken. Het is toch of het ene of het andere, of blijven of weggaan. En toch is dat niet zo.