Vieren dat de Heer aanwezig is, altijd

De ernstig zieke Dries ontvangt de ziekenzalving en iemand feliciteert hem daarmee: ‘Het sacrament zal je kracht geven.’ Die opmerking zet hem aan het denken, want zo ‘werken’ de sacramenten niet voor hem.

Merkwaardig hoe inspirerend een ernstige ziekte kan blijken te zijn. Na veel gesukkel en pijn en steeds meer aangewezen zijn op de hulp van anderen, kreeg ik te horen dat ik een bloedziekte had: ‘Niet te genezen, maar wel te behandelen’, aldus de dokter. Zoiets had ik zelf in de voorafgaande tijd al vermoed.

Geen voorwaarde, maar viering 

Ik kon deze onheilsboodschap in vrede ontvangen en aanvaarden. Tot mijn eigen verbazing: in wezen veranderde het niets aan dat fundamenteel gevoelen van Aanwezigheid dat mij mijn hele leven gedragen had, dat mij ertoe geroepen had jezuïet te worden en dat mij in alle omstandigheden trouw was gebleven. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat die vrede bevestigd wordt door de vele blijken van hartelijk meeleven van mensen om mij heen: kaartjes, kaarsjes, bezoekjes, hulp. Zo verzwakt als mijn lichaam ook was, dat alles maakte mij sterk.