Vlaamse wereldprimeur? Vier diakens in één gezin

Tot de persdienst van het Vaticaan ons corrigeert: de Vlaamse familie de Bakker is een unicum in de wereldkerk, want vader Marcel (73) en zijn drie zonen Dries (45), Bart (47), Gert (48) zijn allemaal permanente diakens, weliswaar in twee verschillende bisdommen en met uiteenlopende zendingsopdrachten. Ondertussen wonen de leden van de familie de Bakker tussen de Noorderkempen en Landen, maar we treffen hen bij de ouders in Vlimmeren (Beerse).