Voorgaan in broosheid

Hoe God zijn eigen kwetsbaarheid toont doorheen menselijke broosheid.

Vorige week vierden we in ons woonzorgcentrum (Huize Vincent te Tielrode) eucharistie. Onze inwonende priester ging voor. De goede man gaat een moeilijke tijd door. Verwardheid spelen hem de voorbije weken parten, wat hem mentaal erg broos maakt. Toch was hij bereid voor te gaan in de viering.

Maar het ging moeizaam, het was moeilijker dan verwacht. Hij vond de gebeden niet, las teksten op verkeerde momenten, zijn stem hakkelde.

Uiteraard hielp ik hem, stond hem letterlijk ter zijde, duidde aan wat hij moest lezen, en waar ik kon overnemen deed ik dat.

De goede man was zich bewust van de situatie. Een traan kon hij dan ook niet verbergen.

De mensen die de viering bijwoonden bleven op een mooie manier geduldig, zonder enige vorm van ergernis.

Je kan dan redeneren: ‘Dit heeft iets droevigs. Dit is niet voor herhaling vatbaar.’
En toch…

Het is niet omdat deze priester steeds meer last heeft van verwardheid, dat hij geen priester meer is.

In dergelijke vieringen gaat het niet om liturgische perfectie, maar om broosheid waarin de Heer zich genadevol toont, én werkzaam is.

Hoe onze priester voorging, vanuit zijn rolstoel, geholpen in wat hij moest lezen, had in de diepte iets schoons; iets mystieks. Het had iets van de Gekruisigde. Hij toonde bij het voorgaan de kwetsbaarheid van God. Of anders gezegd: God toonde doorheen de priester zijn eigen kwetsbaarheid.

In het voorgaan zag je een broos gebeuren, vol van genade.

Op een of andere manier hielp dit gebeuren je hart te openen om Hem te ontmoeten die vanuit zijn eigen kwetsbaarheid ieder omhelst in zijn persoonlijke broosheid.

Sterk hoor.

Na de viering heb ik met ons priester nog nagepraat. We hebben afgesproken, vanuit zijn eigen verlangen, dat hij zal blijven voorgaan, met mij erbij. We gaan de teksten, die voor hem zijn, inkorten en groot afdrukken. Zodat – zolang het mogelijk is – hij kan blijven voorgaan; de Heer met hem.

Moge God hem zegenen in zijn priester-zijn. Moge Hij vrede schenken op de moeilijke weg die hij momenteel gaat.

kris