Voorzitters bisschoppenconferenties roepen EU op tot broederschap

De voorzitters van de bisschoppenconferenties van de EU roepen de unie en haar lidstaten op tot een universele broederschap die niemand uitsluit.

Alle voorzitters van de bisschoppenconferenties van de EUhebben vandaag een Boodschap van hoop en solidariteit gestuurd naar de Europese instellingen naar aanleiding van de pijnlijke en onzekere periode als gevolg van de coronapandemie. In de open brief nodigen de voorzitters van de bisschoppenconferenties, onder wie kardinaal Jozef De Kesel, de EU en haar lidstaten uit tot een universele broederschap die niemand uitsluit. Dat moet de EU ook helpen om in deze barre tijden de lastige uitdagingen waarmee de wereld geconfronteerd wordt te overwinnen.

Met een verwijzing naar de brief van paus Franciscus aan Europa, ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de oprichting van de COMECE (de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU), wordt Europa uitgedaagd om na de pandemie een eerlijk, rechtvaardig en persoonsgericht herstel te garanderen. De bisschoppen herhalen hun engagement voor de opbouw van Europa. Dankzij de fundamentele waarden van solidariteit, vrijheid, onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, democratie, de rechtsstaat, gelijkheid en verdediging en bevordering van de mensenrechten heeft het Europese project vrede en welvaart gebracht op ons continent. Samen met onze zusterkerken en kerkelijke gemeenschappen, met de leden van andere religieuze tradities en mensen van goede wil, wil de katholieke Kerk in Europa blijven streven naar een universele broederschap die niemand buitensluit.

De pandemie heeft de afgelopen maanden onze kwetsbaarheid en onze onderlinge afhankelijkheid onthuld. COMECE

Velen hebben op de coronavirus gereageerd met angst en door de grenzen af te sluiten, schrijven de bisschoppen. Sommige landen weigerden zelfs om de meest noodzakelijke medische benodigdheden met de landen te delen. Door dergelijke houding dreigt ook de EU als economisch, politiek, sociaal en cultureel project zelf op de helling geplaatst te worden. De bisschoppen reageren tevreden omdat de EU met hernieuwde vastberadenheid en verenigd reageert op deze dramatische situatie en de geest heeft herontdekt van de geestelijke vaders die aan de basis liggen van de Europese eenmaking. Dat moet weerspiegeld worden in ander model van economie en samenleving.

Wij verzekeren al diegenen die leiding geven aan de Europese instellingen en de lidstaten, dat de katholieke Kerk aan hun zijde staat in onze gezamenlijke inzet om een ​​betere toekomst voor ons continent.

In deze periode waarin de regeringen van Europese staten maatregelen nemen om de pandemie in te dammen, met verschillende vormen van een lockdown en beperkende maatregelen voor activiteiten, dringen de voorzitters van de bisschoppenconferenties van de EU erop aan om de beste manier te vinden om met respect voor noodzakelijke maatregelen en op de best mogelijke manier de vrijheid van godsdienst en aanbidding te garanderen. Ook tijdens deze pandemie blijft het respect voor de vrijheid van religie van gelovigen in Europa cruciaal. Dat is des te meer het geval vanuit het besef dat goede werken worden geboren en geworteld zijn in een doorleefd geloof.

Op dit moeilijke en pijnlijke moment roept de katholieke Kerk de EU-instellingen en de nationale regeringen op om in solidariteit en hoop, eenheid en dialoog en met vertrouwen en verantwoordelijkheid te handelen, verduidelijkt de Luxemburgse kardinaal en COMECE-voorzitter Jean-Claude HollerichGeloof roept ons op om buiten onszelf te treden en om in de ander, vooral in degenen die lijden en die in de marge leven, een broer en zus te zien. Het helpt ons ook om bereid te zijn om ons leven voor hen te geven.

De Boodschap van Hoop besluit: Alle initiatieven die de authentieke waarden van Europa promoten, worden door ons ondersteund. We hopen dat we sterker, wijzer, meer verenigd, eendrachtig uit deze crisis komen en daardoor ook meer aandacht hebben voor ons gemeenschappelijke huis. Europa moet een continent zijn dat de hele wereld aanspoort tot meer broederlijkheid, gerechtigheid, vrede en gelijkheid.

Bron: Kerknet.be

Online overleg van Europese kerkleiders © COMECE