Vredesactivisme in tijden van oorlog

Welke positie kan een christelijke vredesbeweging innemen ten aanzien van de oorlog in Oekraïne? Vasthouden aan geweldloosheid, of juist staan achter het leveren van defensieve wapens? Een inkijkje in het debat bij Pax Christi Duitsland.

De Duitse afdeling van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi zet zich in voor de Bijbelse vredesboodschap. Ze neemt de boodschap van Jezus Christus serieus en verwerpt daarom principieel het gebruik van geweld. In de serieuze zoektocht naar verzoening en vrede en naar wegen van actieve geweldloosheid als christelijke levenswijze (paus Franciscus) streven wij naar een respectvolle omgang met elkaar, ook met hen, binnen en buiten Pax Christi, die niet willen uitsluiten dat er gewelddadige, oorlogszuchtige ontwikkelingen zijn die gewapend verzet vereisen om mensenlevens te beschermen en een land te verdedigen.