vrijdag in week 10 door het jaar

Uit het eerste boek Koningen 19, 9a + 11-16

Toen Elia bij de berg Horeb kwam ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
‘Kom naar buiten,’ zei de Heer, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’
En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan.
Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’
De Heer zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.’

Tussenzang: Ps 27, 7 + 8 + 9 + 13 + 14

Refr.: Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.

Hoor mij, Heer, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden?

Wacht op de Heer,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.

Vers voor het evangelie (Ps 95, 7c-8a)

Alleluia.
Luister naar de stem van de Heer
en wees niet halsstarrig.
Alleluia.

Van Woord naar leven

OVER HET BELANG VAN DE STILTE

Vandaag lezen we over de ontmoeting van de profeet Elia met God. Elia bevindt zich op de berg Horeb, op zoek naar de aanwezigheid van de Heer, nadat Hij hem riep.

En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan.

We lezen hier dat God zich niet per se bevindt in de grootse en indrukwekkende manifestaties van natuurfenomenen. De krachtige wind, de aardbeving en het vuur — het zijn allemaal indrukwekkende verschijnselen, maar de Heer is daarin niet te vinden. Pas in het gefluister van een zachte bries komt de aanwezigheid van God naar voren.

Vaak zoeken we naar God in het buitengewone, in het lawaai en de drukte van ons leven. We verwachten dat zijn aanwezigheid gepaard gaat met grootse tekenen en wonderen. Maar de wijze waarop God verschijnt en ervaren wordt, leert ons dat Hij juist vaak te vinden is in de stilte.

Innerlijke stilte is de sleutel om Gods stem te kunnen horen. In een wereld die constant schreeuwt om aandacht, is het een uitdaging om momenten van stilte en rust te vinden rondom en in onszelf. Juist in die momenten van stilte kunnen we het gefluister van Gods aanwezigheid waarnemen.

Elia moest zijn mantel voor zijn gezicht slaan en naar buiten komen om de Heer te ontmoeten. Zo worden ook wij uitgenodigd om onze zorgen en afleidingen opzij te zetten en met een stille, waakzame geest God te zoeken.

Laten we, naast het belang van stilte opzoeken, ook de stilte toelaten in onszelf. Laten we tijd maken en trachten te luisteren naar het zachte gefluister van de Heilige Geest, die ons leidt en ons hart vervult met vrede en richting.

Laten we bidden

Vader,
wij bidden om wijsheid
om momenten van stilte te koesteren
om onder de leiding van uw Geest
uw aanwezigheid te doorvoelen.
In Christus, onze Heer.
Amen.

Geliefde mensen, laten we de rust in onzelf toelaten opdat we Gods leiding en vrede mogen ervaren.
Een gezegende dag gewenst.
kris


Om mee op weg te gaan

Op welke manieren kan ik mijn omgeving minder lawaaierig maken om Gods stem beter te kunnen horen?

Moet ik misschien mijn focus verschuiven van het buitengewone naar de eenvoudige en alledaagse tekenen van Gods aanwezigheid?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Reacties worden geplaatst na moderatie om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.