Waarom de nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden als bisschopsleuze ‘Fratelli tutti’ kiest

‘Fratelli tutti’ verwijst naar het evangelie, Franciscus van Assisi en de gelijknamige encycliek van de huidige paus.