Wanneer wordt “schandalige scheiding” kerken eindelijk overwonnen?

Orthodox theoloog Grigorios Larentzakis dringt aan op geëngageerde stappen om de scheiding tussen de orthodoxe en de katholieke Kerk op te heffen.

De uit Graz afkomstige orthodoxe theoloog Grigorios Larentzakis heeft in het weekblad Die Tagespost een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor een daadwerkelijke eenheid van de orthodoxe en de katholieke Kerk. De scheiding noemt hij een schandalige toestand en roept op tot de een herleving van de volledige kerkgemeenschap. Hij is naar eigen zeggen ervan overtuigd dat dit doel niet in de eerste plaats kan worden bereikt door leerstellige noch alleen door kerkrechtelijke  overeenkomsten en verdragen. In de eerste plaats moet de broederlijke houding onder de gelovigen worden hersteld. Daarom zijn eerst en vooral menselijke initiatieven en vertrouwenwekkende maatregelen nodig. Dat betekent ook dat men niet onmiddellijk de sacramentele realisatie van de kerkgemeenschap wil forceren, schrijft Larentzakis.

Sympathie

Delen in de vreugde en het lijden van broeders en zusters is zinvol en bevorderlijk voor de gemeenschap, onderstreept Larentzakis. Dit betekent bijvoorbeeld daadwerkelijke solidariteit tonen en elkaar wederzijdse versterken, ook op sociaal gebied. Dergelijke activiteiten zouden ook gezamenlijk kunnen worden georganiseerd. Zij zouden een belangrijke dialoog over het leven tot stand kunnen brengen.

Uniforme kalender

In zijn bijdrage doet Larentzakis concrete voorstellen voor zo’n geleefde gemeenschap. Dit zou bijvoorbeeld inhouden dat er been uniforme kalender komt voor de gelijktijdige viering van de grote christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen door álle christelijke kerken. Daarnaast is er ook nood aan diepere relaties tussen de theologische faculteiten en de vertegenwoordigers van de theologische wetenschap, maar ook  aan een intensievere uitwisseling op het niveau van de studenten.

° Bron: VaticanNews / KAP / Kerknet.be