Wat is ‘genade’? Deze psychologe schreef er een proefschrift over

‘In veel antwoorden werd het ontvangen en/of geven van vergeving ervaren als een vorm van genade’, aldus Tine Schellekens (43).

‘Waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten. Ontrafelen van Genade ervaringen. ’Zo heet het proefschrift dat Tine Schellekens (43) in mei verdedigde aan de KU Leuven. Daarin gaat ze als psychologe in op de vraag hoe zowel gelovigen als ongelovigen in een geseculariseerde samenleving als de onze ‘genade’ ervaren en wat die met hen doet.