Wat ontvang je als je geeft?

Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven ooit te maken met mantelzorg, ofwel door zorg te geven, ofwel door zorg te ontvangen. Maar wat doet dat met je? Is het zijn van mantelzorger louter een verplichting? Of levert het ook iets op voor degene die zorg draagt? Deze vragen werden voorgelegd aan enkele minderbroeders, naar aanleiding van de ‘dag van de mantelzorger’ die gisteren in Vlaanderen werd gevierd.