Wat paus Franciscus zegt over het afleggen van christelijke getuigenis

Paus Franciscus heeft doorheen de jaren herhaaldelijk gesproken over het belang van getuigenis afleggen van een christelijk leven. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om woorden, maar vooral om daden die consistent zijn met de boodschap van liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid die Jezus Christus ons heeft geleerd.

“Evangeliseren betekent getuigenis afleggen van een leven dat het waard is om geleefd te worden: een leven verlicht door de Heer Jezus. In de praktijk betekent dit een leven geleid door Gods genade, waarin zijn aanwezigheid en liefde dagelijks zichtbaar zijn.” – Paus Franciscus, Evangelii Gaudium
(Apostolische Exhortatie over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag, 2013)

“Onze wereld heeft meer getuigen dan leraren nodig. Mensen kijken liever naar getuigen dan naar leraren, en als ze naar leraren kijken, is het omdat ze ook getuigen zijn.”
(Homilie tijdens de Wereldjongerendag 2013 in Rio de Janeiro)

“Christenen moeten het goede nieuws niet alleen prediken, maar ook getuigenis afleggen van de waarheid van het evangelie door hun leven.”
(Algemene audiëntie, 10 juni 2015)

“Het getuigenis van een christelijk leven is de beste vorm van evangelisatie.”
(Algemene audiëntie, 15 mei 2013)

“Het christelijk leven betekent niet alleen een doctrine kennen, maar ook getuigenis afleggen van Jezus Christus door concrete daden van liefde, naastenliefde en solidariteit met anderen.”
(Angelus Toespraak, 19 juli 2015)

“Een authentiek christelijk leven is niet gebaseerd op woorden alleen, maar op de dagelijkse getuigenis van het leven dat in overeenstemming is met het evangelie.”
(Algemene audiëntie, 8 april 2015)

“Het getuigenis van een christelijk leven is als een helder licht dat schijnt in de duisternis van de wereld, waardoor anderen de schoonheid van het evangelie kunnen zien.”
(Toespraak tot jongeren in Zuid-Korea, 15 augustus 2014)

“Het getuigenis van een christelijk leven moet niet beperkt blijven tot de muren van de kerk, maar moet zichtbaar zijn in alle aspecten van ons dagelijks leven, op het werk, thuis, in de samenleving en in de wereld.”
(Algemene audiëntie, 18 juni 2014)

“Een gelovige die zijn geloof niet belijdt door daden van liefde en naastenliefde, kan niet echt zeggen dat hij een christelijk leven leidt. Geloof en leven moeten hand in hand gaan.”
(Toespraak tijdens een ontmoeting met jonge mensen in Cagliari, Italië, 22 september 2013)

“Het getuigenis van een christelijk leven is geen optie voor de gelovige; het is een roeping die voortvloeit uit ons doopsel en ons verenigt met de missie van Jezus Christus om het goede nieuws van het evangelie te verkondigen.”
(Algemene audiëntie, 24 september 2014)

“Gods barmhartigheid is het hart van het evangelie en de kern van ons geloof. Als christenen worden we geroepen om deze barmhartigheid te belichamen in ons leven en zo getuigenis af te leggen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor allen.”
(Algemene audiëntie, 9 december 2015)

“Het getuigenis van Gods barmhartigheid is geen abstract concept, maar moet worden geleefd en ervaren in onze relaties met anderen. Het is door daden van vergeving, mededogen en liefde dat we de wereld laten zien wie God werkelijk is.”
(Toespraak tijdens een ontmoeting met gevangenen in Philadelphia, VS, 27 september 2015)

“Als gelovigen zijn we geroepen om instrumenten te zijn van Gods barmhartigheid in een wereld die hunkert naar vergeving, genezing en verzoening. Ons getuigenis van barmhartigheid kan harten openen en levens veranderen.”
(Homilie tijdens de Mis voor asielzoekers op het eiland Lesbos, Griekenland, 16 april 2016)