Wat zegt paus Franciscus over het belang van een gastvrije kerk?

Paus Franciscus spreekt herhaaldelijk over het belang van een gastvrije kerk. Hij benadrukt dat de kerk een plaats van liefde, barmhartigheid en verwelkoming moet zijn, waar iedereen gastvrij onthaald wordt en waar men zich geaccepteerd voelt. De paus moedigt katholieke gemeenschappen aan om open te staan voor mensen van verschillende achtergronden, culturen en situaties, en om hen met open armen te ontvangen.

Hij heeft zich ook uitgesproken over het belang van inclusiviteit en het vermijden van uitsluiting van bepaalde groepen, zoals armen, migranten, en mensen die anders zijn of in moeilijkheden verkeren. Paus Franciscus streeft naar een kerk die zich actief inzet voor sociale rechtvaardigheid en de verdediging van de zwaksten in de samenleving.

Enkele citaten van zijn hand:

“De Kerk is genoemd naar de deur, omdat Jezus zelf de deur is. We moeten altijd de deur van het hart van Jezus zijn, niet gesloten, maar open! Gastvrij!”

“De Kerk moet altijd een open huis zijn. Open om iedereen te ontvangen, altijd klaar om binnen te gaan in iemands leven.”

“De Kerk is geroepen om een ​​huis van barmhartigheid en hoop te zijn, waarin de armen altijd welkom zijn en waarin het evangelie een levende bron van inspiratie is voor het dagelijks leven en voor de inzet voor de opbouw van een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.”

“Een kerk die zichzelf niet buiten zichzelf keert, wordt een zieke kerk. Een zieke kerk sluit zichzelf op uit angst, uit onwetendheid.”

“Ik droom van een kerk die de armen omhelst, die de gewonde handen van Jezus zijn. Ik droom van een kerk die de wereld binnenstapt met haar getuigenis van nederigheid, broederschap en liefde.”

“Een kerk zonder de armen is geen kerk, maar slechts een religieus clubje die ijdelheden verzamelt en prevelt in plaats van te getuigen.” – Paus Franciscus

“De kerk moet de deur openen, naar de straten gaan, naar de mensen.”

“In een wereld waarin iedereen hunkert naar gastvrijheid, hebben mensen meer dan ooit behoefte aan een kerk die hen met open armen ontvangt, een kerk die niet oordeelt maar liefheeft, die niet veroordeelt maar vergeeft.”

“Een kerk die uitsluit, is geen kerk van Jezus. De kerk van Jezus is een kerk die gastvrijheid biedt, die de armen omarmt en hen in het centrum plaatst, die iedereen uitnodigt om deel te nemen aan het feest van het leven.”

“De kerk moet een veldhospitaal zijn na een slag. Het moet zich op de randen van de samenleving bevinden, niet bang om zichzelf te bevlekken met de modder van de straat, om naar buiten te gaan en degenen te bereiken die gekwetst zijn.”

“Een kerk die haar deuren sluit, wordt een zelfingenomen kerk en sterft langzaam.”

    “We moeten de armen niet helpen als een daad van liefdadigheid, maar als een plicht om rechtvaardigheid te herstellen.”

    Paus Franciscus – foto van Ashwin Vaswani via Unsplash