‘Wereld is één groot Bethlehem’

Kerstbrief van bisschop Lode Van Hecke

‘Aandacht voor de gekwetste mens – op welk vlak ook – blijft de toetssteen van ons geloof en onze geloofwaardigheid in de maatschappij.’


Bisschop Lode (foto door Kris)