Wereldwijd wachten 160 miljoen mensen op een Bijbelvertaling

Ruim 2.000 taalgroepen wachten nog altijd op een vertaling van de Bijbel in hun eigen taal.

Naar aanleiding van de feestdag van Sint-Hiëronymus (30 september) en de 1.600ste verjaardag van het overlijden van de kerkleraar en Bijbelvertaler, bracht paus Franciscus in zijn apostolische brief Scripturae Sacrae hulde aan de vele Bijbelvertalingen en riep hij op om de Bijbel in zoveel mogelijk talen te vertalen. Want volgens de paus ligt er wat betreft nog veel werk op de plank. Dat wordt bevestigd doorWycliffe Bijbelvertalers. Van de ruim 7.000 talen die wereldwijd worden gesproken, wachten nog ruim 2.000 op een vertaalproject van de Bijbel. Het gaat alles bij elkaar om ongeveer 160 miljoen mensen.

De Nederlandse tak van Wycliffe Bijbelvertalers werkt momenteel aan vertaalprojecten in meer dan honderd talen. Directeur Bram van Grootheest benadrukt dat er bij het vertaalwerk flinke vooruitgang is geboekt. Het tempo ligt zo hoog dat we ervan uit kunnen gaan dat de vertaler die ooit aan de laatste vertaling begint, op dit moment al geboren is. Het is een geweldig vooruitzicht dat iedereen God in zijn eigen taal zal kunnen horen spreken!

Dat neemt volgens Bram van Grootheest nochtans niet weg dat er voorlopig nog altijd miljoenen mensen geen toegang hebben tot het Evangelie in hun eigen taal. Vanwege hun 50-jarig jubileum is Wycliffe daarom gestart met het Project 20/25. Van Grootheest: In vijf jaar tijd willen we vijftig nieuwe vertaalprojecten starten. Zodat nog meer mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen, begrijpen en toepassen!

Bron: Wycliffe Bijbelvertalers / Kerknet.be