Wij in het Westen zijn beter dan de rest – toch?

Guido Dierickx SJ leest het boek Against Dekolonisation. Taking African Agency Seriously en vraagt zich af wat de gevolgen zijn van dat wij in het Westen denken beter te zijn dan de rest van de wereld.