woensdag in de tweede week van de advent

Uit de profeet Jesaja 40, 25-31

Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 10

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
De Heer zal verschijnen met kracht,
een licht voor het oog van zijn dienaren.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus nam het woord en zei:
‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

DANKBAARHEID
(Bij Jes 40, 28)

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.
Zo lezen we vandaag bij de profeet Jesaja.

Prachtig toch hoe de liefde van God voor elke mensenkind hier wordt uitgezongen; zijn liefde voor ieder van ons. Nooit wordt Hij moe te beminnen, nimmer geraakt Hij daarin uitgeput. Zo is God. Groots!

Ik stel voor om deze realiteit vandaag in je hart mee te nemen; in je denken, tijdens je bidden, eventueel doorheen een gesprek met je kinderen of huisgenoten of wie dan ook.

Moge het feit dat God niet moe wordt lief te hebben ons tot dankbare mensen maken; diep dankbare mensen. Immers, de innerlijke rijkdom die we in ons dragen, zoveel dagelijkse geschenken, de mensen ons gegeven, de grotere gemeenschap, en bijzonder zijn aanwezigheid in Jezus … het komt allemaal voort uit Gods liefde voor zijn kinderen, zijn minne voor ieder van ons.

Moge ons gebed en leven getekend zijn door diepe dankbaarheid jegens God, schepper van hemel en aarde.

Laten we bidden

Heer Jezus,
in uw naam zijn we de Vader dankbaar
om wie Hij is en om wat Hij geeft.
Moge onze dankbaarheid
ons tot mensen maken die,
ons schenkend aan U,
op onze beurt God diep beminnen,
door zijn liefde uit te zingen
naar allen en alles.
In uw naam.
Amen.

Moge ons hart inderdaad getekend zijn door diepe dankbaarheid jegens God en al wat Hij geeft en doet.
Een mooie woensdag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.