woensdag in week 11 door het jaar

Uit het tweede boek Koningen 2, 1 + 6-14

De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken.
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga.’
Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’
Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’
‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’
Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de Heer, de God van Elia?’
Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.

Tussenzang: Ps 31, 20-21 + 24

Refr.: Schep moed en wees onverschrokken, u allen die hoopt op de Heer

Hoe groot is het geluk
dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U,
heel de wereld zal het zien.

U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.

Getrouwen van de Heer, heb Hem lief.
De Heer behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen.

Vers voor het evangelie (Ps 119, 27)

Alleluia.
Leer mij de weg van uw regels begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 1-6 + 16-18

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
‘Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.
Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’

Van Woord naar leven

GOED DOEN OWWILLE VAN HET GOEDE
(Bij Mat 6, 1-6 + 16-18)

Goede daden verrichten, bidden of vasten met als doel door mensen geprezen te worden, heeft met eigenbelang te maken en streelt slechts het eigen ego. Dit heeft weinig of niets met God te maken, zelfs al gebruik je zijn naam en wat Hij vraagt om applaus te verkrijgen.

Het gaat erom dat je handelt uit oprechte liefde en toewijding, zonder de behoefte om op te vallen of erkenning te krijgen. Ware toewijding betekent dat je je innerlijk leven en uiterlijke acties richt op het liefhebben en dienen van God, én het welzijn van anderen.

De sleutel tot dit alles is de heilige Geest, die ons zal aanzetten in waarheid en nederigheid te leven en te werken.

Externe goedkeuring mag niet het doel zijn van het christelijk leven. God ziet ons, en laat dat genoeg zijn. Ons leven wordt niet gemeten door publieke erkenning, maar door de oprechte inzet en liefde waarmee we leven en handelen.

In Christus goed doen, enkel en alleen omdat het goed is. Zonder hunkering naar applaus. Dit is, onder andere, de oproep van het evangelie vandaag.

Laat ons bidden

Liefdevolle God,
mogen wij bidden en handelen
in waarheid en nederigheid,
geleid door de heilige Geest.
Leer ons liefhebben,
wetende dat U ons ziet
en dat dit genoeg is.
In Christus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, laten we vandaag goed doen, puur omwille van het goede, omwille van God.
Een mooie woensdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Bid en leef ik vanuit een diep innerlijk verlangen naar God en oprecht christelijk leven, zonder mij te focussen op uiterlijke vertoningen en waardering van anderen?

Ben ik bereid tijd en stilte in mijn gebedsleven te omarmen als een bedding waarin de heilige Geest mij van binnenuit kan vernieuwen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Reacties worden geplaatst na moderatie om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.